Bevaka
Svensk Dagligvaruhandel

Mostphotos/Svensk Dagligvaruhandel
Regelkrånglet

Tobaksavgifter drar på sig kritik

Första juli började tobakslagen att gälla. Handlare, som vill fortsätta sälja tobak, måste ha ett tillstånd från kommunen.

I en debattartikel i Dagens Samhälle lyfter Svensk Dagligvaruhandel frågan hur kommuner hanterar administrationen kring tillståndsprövningen och vilka avgifter som kommunerna tar ut.

Enligt lagen ska kommunen tillämpa självkostnadsprincipen när nivån på tillståndsavgiften sätts, bara ta in avgifter som täcker kostnader.

En undersökning från Svensk Dagligvaruhandel visar på brister. Flertalet kommuner ligger på en kostnad för tillstånd- och tillsynsavgifter på runt 14 000 – 15 500 kronor. Lägg till detta att butikerna själva förser kommunen med dokumentation, som exempelvis egenkontrollprogram.

”Det låter mycket, för att enbart rådfråga andra offentliga aktörer som polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten”, skriver Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig.

Han uppmanar därför kommunerna att börja använda e-tjänsten som Tillväxtverket och Folkhälsomyndigheten lanserade i somras, som gör det tydligare vilka uppgifter som företagen ska lämna in.

Artikelförfattaren pekar vidare på att dagligvaruhandeln består av mindre företag och butiker med små marginaler, där flertalet inte ens tjänar så mycket på tobaksförsäljningen som man förväntas betala in till kommunen.

”Om marginaler äts upp genom nya pålagor, som inte går att motivera utifrån självkostnadsprincipen, försvinner förutsättningarna att verka och ge service till medborgarna”, skriver Daniel Liljeberg i Dagens Samhälle.  

30 okt 2019