Bevaka
Styrränta

Den svenska konjunkturen

Storbanken: Helikopterpengar Riksbankens sista utväg

Eftersom penningpolitiken inte normaliserats har Riksbanken begränsade möjligheter att stabilisera ekonomin vid nästa lågkonjunktur. Om Sverige går in i en djup och långdragen lågkonjunktur kan helikopterpengar ses som sista utvägen, skriver Handelsbanken i ett affärsbrev.

Det är bankens ekonom Anders Bergvall som skriver att Handelsbanken huvudscenario är en mild konjunkturavmattning och att den kan stabiliseras av en mer expansiv finanspolitik.

”Men om det blir en kraftig konjunkturnedgång och
svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur med snabbt
stigande arbetslöshet finns det en uppenbar risk för att
stabiliseringspolitiken, i alla fall inledningsvis, blir mindre
resolut än normalt. Sammantaget medför detta att konjunkturnedgången riskerar att bli djupare och mer utdragen. Det kan öppna upp för att det i slutändan blir mer
okonventionell ekonomisk politik, skriver han.

Anders Bergvall menar att Riksbanken under nuvarande konjunkturuppgång aldrig normaliserat penningpolitiken. Istället ligger Riksbanken kvar med sin minusränta och stora innehav av statsobligationer. Det gör den arsenal penningpolitiken har att ta till är begränsad.

”Helikopterpengar lyfts ofta upp som den sista utvägen när penningpolitikens konventionella metod (förändringar i styrränta) och okonventionell politik (förändringar i balansräkningen) nått vägs ände samtidigt som den finanspolitiska arsenalen är uttömd”, skriver Anders Bergvall.

Han förklarar att helikopterpengar innebär att centralbanken skapar pengar som via staten förs över till hushållen eller andra aktörer i samhället.

6 maj