Bevaka
Styrränta

Den svenska konjunkturen

Chockprognosen: Sveriges tillväxt når bottennivån

Sverige kommer att ha den tredje lägsta ekonomiska tillväxten av alla medlemsländer, enligt EU-kommissionen. Dessutom skrivs prognosen för hela EU eftersom det råder ”exceptionellt stor osäkerhet”, skriver Europaportalen.

– Man kan inte glömma det faktumet att det handlar om en tillväxt som bromsar in, konstaterade EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici när han presenterade EU-kommissionens ekonomiska vinterprognos på torsdagen.

Enligt beräkningarna blir tillväxten i år 1,5 procent och nästa år 1,7 procent. Det är en justering nedåt för båda åren sedan prognosen i höstas. Pierre Moscovici uppgav att ett osäkrare internationellt läge med sämre tillväxt i stora ekonomier som exempelvis Kina, fortsatta bankrisker i euroländerna och ett rörigt brittiskt EU-utträde påverkar prognosen.

Också prognosen för Sverige justeras ned för i år och nästa år. I år väntas den svenska tillväxten landa på 1,3 procent, vilket är den tredje lägsta i unionen, och för 2020 blir tillväxten 1,7 procent.

Bara Tyskland och Italien beräknas få en lägre tillväxt i år. EU- kommissionen menar att Sverige hade en stark ekonomi 2018 men att den i år kan försämras.

”Detta är delvis en konsekvens av den förväntade nedgången för Sveriges huvudsakliga handelspartner men beror även till stora delar på försvagad inhemsk efterfrågan och nedkylning på arbetsmarknaden”, skriver kommissionen, enligt Europaportalen.

Trots de sänkta prognoserna är kommissionen ändå lugn – särskilt med tanke på det senaste decenniets många kriser.

– Grunden är fortsatt robust, hävdar EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici enligt TT.

7 feb
HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Nordea: Hel fel att ändra ränteavdraget

– Svenska hushåll är mycket räntekänsliga och redan små räntehöjningar kan sätta press på bostadspriserna. Att i den miljön göra regelförändringar som till exempel att minska ränteavdraget är riskfyllt och väl sent, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth i ett pressmeddelande.

Därmed sällar hon sig till kritikerkören efter att bostadsminister Per Bolund flaggade för ett nedtrappat ränteavdrag.

I den senaste konjunkturrapporten ger Nordea en dyster bild av svensk ekonomi. ”Avmattningen i svensk ekonomi började redan förra året och de kommande åren förblir tillväxten dämpad”, skriver banken i ett pressmeddelande.

Likt många andra aktörer pekar Nordea på svackan på bostadsmarknaden. Bostadsbyggandet faller påtagligt och dämpar BNP-tillväxten de kommande två åren. Samtidigt är hushållen försiktiga på grund av oron på bostadsmarknaden. Därför menar banken att det är helt fel att ändra ränteavdraget.

Dämpad global efterfrågan tynger också industrin och kronan förblir svag.

– Den gynnsamma och utdragna globala tillväxtperioden är över. I flera länder dämpas tillväxten. Det samtidigt som de politiska utmaningarna är stora. Därtill ska läggas att flera centralbanker signalerar en mindre expansiv penningpolitik i en högt skuldsatt och räntekänslig värld. Risken är att 2019 blir ett år med svag tillväxt och fortsatt turbulens, säger Annika Winsth i ett pressmeddelande.

28 jan