Bevaka
Steven Pinker

Bendiksby, Terje / TT NYHETSBYRÅN
I flödet

Steven Pinker analyserar 2020: Tillväxten besegrar populismen

Vad kan vi förvänta oss av 2020? Enligt forskaren Steven Pinker behöver de dystra nyhetsrubrikerna från 2019 inte betyda att nästa år inte kommer innebära stark global tillväxt, skriver han i Financial Times.

Pinker menar att journalistik av naturen döljer tillväxt och framgång eftersom den rapporterar om aktuella händelser hellre än gradvisa förändringar. Följden blir en mer pessimistisk världssyn, då större delen av den globala befolkningen skapar sin uppfattning av världsläget från nyhetsrubriker hellre än siffror.

Det är viktigt att även notera hur, under de senaste sju decennierna, medellivslängden har ökat, och befolkningen inte bara i väst har blivit mer hälsosamma, fria, lyckliga och välståndet har ökat. Något som sällan belyses i vårt dagliga nyhetesflöde.

Enligt Pinker bör vi möta 2020 utan den pessimism som nyhetsläget skänker oss. Tillväxt inte har ett momentum, utan är en pågående process. Vetenskap och forskning kommer fortsätta leverera framsteg och utveckling, lösa problemen som vi ställs inför.

Vad som kan hota tillväxt och framsteg är inte bara nöjdhet, utan även auktoritarism och tribalism. Ofta förklädda till populism. Men det finns mycket som talar för att ingen av dessa kommer att prägla 2020, menar Pinker. Med allt längre tidsperioder mellan krig och konflikter sprids fred genom världen och oddsen talar för att även 2020-talet kommer präglas av ett fredligare världsläge.

Pinker avslutar med en tydlig spaning inför det nya decenniet. 2020-talet kommer innebära sin beskärda del av problem, kriser och konflikter, precis som tidigare. Men det ska inte stoppa oss från att sikta mot framgång, utveckling och tillväxt.

Våra framgångar hittills pekar mot att ingen motgång består för evigt. Vetenskap och teknologi, utbildning, fri journalistik och det civila samhället kan och bör påminna oss om att de kompromisser vi måste göra för demokratins välmående är mycket bättre än alternativen, skriver Steven Pinker.

2 jan