Bevaka
Spånga

 Ahmed Abdirahman är en av arrangörerna bakom Järvaveckan.   SÖREN ANDERSSON
Inrikes

Järvaprofilen: ”En del kan inte skilja mellan S och SD”

Ahmed Abdirahman tror starkt på möten mellan människor. Den principen har bidragit till att han för två år sedan tog initiativet till att starta Järvaveckan, vars ändamål är att korta avståndet mellan medborgare och politiker.

Men Järvaveckan fyller också en annan funktion och det är att locka människor från andra delar av Stockholm, eller andra delar av Sverige, till Spånga IP där eventet håller hus. Platsen ligger symboliskt, mitt emellan Spångas välmående stadsdelar och förorter som Tensta.

– I utsatta områden är man medveten om att när politiker talar om frågor som lag och ordning så är det oss man talar om, berättar Abdirahman.

Men i samband med Järvaveckan talar politikerna inte bara om förorten, utan besöker den också. Abdirahman anser att det fysiska mötet mellan politiker och invånarna i dessa områden är viktigt.

– Många tror att digitaliseringen ska föra oss närmare, men den skapar också polarisering. Dessutom finns det en digitaliseringsklyfta och många som bor i förorten konsumerar inte media och nyheter på samma sätt, eller lika mycket, som personer i innerstaden. Många följer hellre nyhetsrapporteringar från det gamla hemlandet.

Hur är då kunskapsläget om svensk politik i förortsområden som Tensta, där Abdirahman själv bor? Känner man exempelvis till skillnaden mellan statens, kommunens eller landstingens olika ansvarsområden?

– Det är många runt om i hela landet som inte har koll på sådant, men ja, kunskaperna är lägre i områden med många utrikes födda. Mycket beror på den lägre nyhetskonsumtionen men också på språkbegränsningarna. En del känner inte till skillnaden mellan en röst på S och en på SD till exempel, säger Abdirahman.

– Men det finns ett stort politiskt intresse i förorten. Man vet att politiken påverkar tillgången till jobb, säkerhet och trygghet. I Rinkeby-Tensta är ungefär 42 procent under 26 år. Dessa ungdomar intresserar sig för framtida utbildningsmöjligheter. En vanlig fördom är att man tror att de som bor i förorten inte intresserar sig för samma politiska frågor som alla andra, men det stämmer inte. De är intresserade av samma frågor som resten av Sverige. När det går bra för Sverige går det också bra för förortsområdena, men när det går dåligt så går det ännu sämre för dem.

Järvaveckan har fått mycket uppmärksamhet ända sedan statsminister Stefan Löfven nobbade Almedalen men inte politikerveckan i Järva i fjol. Det mesta av uppmärksamheten har varit positiv, men en del hävdar att Järvaveckan inte lockar järvaborna och därför inte uppfyller sitt syfte.

– Vi har många besökare från Järva, kontrar Abdirahman och fortsätter:

– Men vi vill inte bara ha hit folk från området utan även att utomstående ska besöka oss. Dessutom får man se det här som ett långsiktigt arbete. Under Järvaveckan har vi i år över hundra utställare och alla riksdagspartier deltar. Det är lättare och billigare att ta sig hit än till Almedalen. Fortsätter vi så varje år kommer vi att locka fler.

15 jun 2018