Bevaka
Sovjetunionen

Arkivbilder. TT
Det växlande oljepriset

Oljechocker genom tiderna: Krig, Opec och Sovjets fall

Det är inte första gången de globala oljepriserna rasar eller rusar. Efter flera lugna och stabila decennier med låga priser inledde kartellen Opec ett oljeembargo mot länder som ansågs ha stött Israel i Jom Kippur-kriget. Det blev 1973 års oljekris där oljepriserna på kort tid mer än fördubblades och tryckte ner världsekonomin i recession.

1979 var det dags igen. Panik utbröt på marknaden när Irans oljeproduktion rasade i samband med den islamiska revolutionen i landet. Priset fördubblades igen till inflationsjusterade 125 dollar fatet för WTI-oljan, att jämföra med dagens 33 dollar.

Därifrån följde 1980-talets oljeöverskott. Länder som Sovjetunionen och USA tog fasta på de höga priserna och började öka produktionen. Dessutom föll efterfrågan kraftigt av en ny recession och samhällsanpassningar som minskade oljeberoendet. Att Opec-länderna höll nere produktionen hjälpte inte och de blev snart oeniga. Bland annat skedde ett skarpt fall 1985 när Saudiarabien – precis som nu – beslutade att maximera sin produktion. Fallen under 1980-talet anses av vissa ha varit bidragande orsak till Sovjetunionens sammanbrott.

Med undantag för en rusning under Kuwaitkriget 1991 var priserna sedan låga i nästan 20 år. Fram mot finanskrisen 2008 travade de uppåt snabbare och snabbare och den historiska toppnoteringen på 140 dollar för ett WTI-fat nåddes i juni 2008. Men lika snabbt som priserna steg föll de under krisen och sex månader senare kostade ett fat 42 dollar.

Efter en återhämtning blev den nya tekniken för att utvinna olja ur skiffer drivande på oljemarknaden under andra halvan av 2010-talet. USA har klivit upp som världens största oljeproducent och priserna har trendat nedåt.

9 mar