Bevaka
SOM-institutet

 Cissi Askwall, generalsekreterare i VA. Foto: Ana Cristina Hernández
Inrikes

#Hurvetdudet? ska ställa politiker mot väggen

I våras startade organisationen Vetenskap och Allmänhet (VA) kampanjen #Hurvetdudet? Syftet är att uppmana människor att ställa frågan ”Hur vet du det?” till politiker inför valet. Cissi Askwall är generalsekreterare i VA. Hon berättar för fPlus om arbetet bakom #Hurvetdudet?

– Våren 2017, kort efter Donald Trumps valseger och debatten om alternativa fakta, beslutade sig bekymrade gräsrötter och forskare i USA för att anordna en manifestation - March for Science - som spred sig till resten av världen, även till Sverige. Vi på VA och många andra ansåg att Stockholm också borde vara med.

– Till slut var vi med och samordnade manifestationen i Sverige och efter den händelsen föddes tanken om att vi på VA tillsammans med de andra organisationerna som deltog borde driva en kampanj för att få vetenskap att ta större plats i politiken. Nu i april, i samband med årets March for Science, lanserade vi #Hurvetdudet? Vi är sammanlagt 77 organisationer som stödjer kampanjen.

Vad gör ni konkret med kampanjen?

– Vi försöker lyfta den frågan – Hur vet du det? – på sociala medier. Vi skickar mejl till organisationerna som är med och ger förslag på aktiviteter och frågor de kan ställa. Vi har varit på plats i Almedalen och Järvaveckan. Nu till hösten uppmanar vi alla att gå ut till valstugorna och bland annat fråga politikerna ”Hur vet du det?”

Cissi Askwall säger att ”Hur vet du det?” inte bara är en fråga man kan ställa till andra utan också till sig själv. Det viktigaste är att ta del av forskningen innan man driver en viss politisk linje och om man av olika skäl, som värderingar eller opinionen, väljer att bortse från forskningen ska man vara ärlig med det.

Tjänar en politiker på att berätta ärligt om att den bortser från forskningen?

– Ja, jag tror att man får respekt som politiker om man förklarar vilka avvägningar man har gjort och vilka hänsyn man har tagit.

Cissi Askwall är under intervjun noga med att poängtera att varken VA eller #Hurvetdudet? tar ställning till vilken forskning politiker i första hand ska ta i beaktande.

– Vårt arbete handlar i stället om att påminna om att det finns intressant forskning inom alla ämnesområden. Vi föredrar direkta möten framför att skicka material att läsa.

Är något parti bättre än de andra på att använda sig av fakta?

– Det är något som jag inte kan svara på generellt. Däremot har vi gjort en attitydundersökning där vi har frågat människor vilket parti som de anser bäst företräder forskningsfrågor. I den senaste VA-Barometern svarade majoriteten, 62 procent, ”vet ej” på den frågan. Partiet som fick störst förtroende var Miljöpartiet, med elva procent. Det intressanta är att knappt en femtedel av dem som svarade att MP bäst företräder forskningsfrågor skulle rösta på partiet.

– I samarbete med SOM-institutet undersöker vi också attityderna till vetenskap varje år. Lägst förtroende för forskning och forskare har de som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

Har politiker börjat intressera sig mer för forskning på senare år?

– Jag har svårt att bedöma huruvida politiker har börjat intressera sig mer för forskning. Däremot tror jag att politiker har blivit mer medvetna om att fakta och forskningsbaserad kunskap kan användas i olika syften, liksom att det finns krafter som medvetet försöker förvränga fakta och sprida felaktiga uppgifter.

Om Vetenskap och Allmänhet

  • VA är en ideell organisation som grundades år 2002 med syftet att främja dialog mellan forskarvärlden och allmänheten.
  • VA:s finansiering kommer från medlemsavgifter, bidrag från Utbildningsdepartementet och projektmedel, bland annat från EU. Bland organisationens medlemmar finns flera intresseorganisationer, fackförbund, lärosäten, två partier (Liberalerna och Socialdemokraterna) samt statliga myndigheter som VINNOVA.

Om VA-Barometern 2017/2018

  • Fyra av tio svenskar anser att politiker bör ta större hänsyn till forskning i sitt beslutsfattande. En tredjedel anser att nivån är lagom.
  • På frågan om vilket parti som bäst företräder forskningsfrågor svarar 62 procent ”vet ej”. Elva procent svarar MP, sex procent svarar S och fyra procent M. Två procent var får C, L och V. SD och ”annat parti” får en procent var. Åtta procent svarar ”inget parti”.
  • Av dem som svarade MP skulle enbart 19 procent rösta på partiet. Detta kan jämföras med dem som svarade M eller S, där 77 respektive 71 procent skulle rösta på samma parti.
18 jul 2018