Bevaka
Skolinspektionen

De svenska friskolorna

”Skriande behov – ändå stoppas ny skola”

Det är brist på gymnasieplatser i Täby utanför Stockholm. Dessutom växer behovet av nya gymnasieplatser i hela Stockholmsområdet. Trots det har Skolinspektionen avslagit en ansökan från just Täby - trots att kommunen stöttar planerna och pekar på att det finns ett underskott av platser. ”Det är anmärkningsvärt, för att inte säga verklighetsfrånvänt”, skriver kommunpolitiker från M, L och S i Stockholmsregionen på SvD Debatt.

”Faktum är att behovet av nya gymnasieplatser i Stockholms län är akut. Gymnasiebehovsrapporten, som årligen sammanställs av kommunernas samverkansorganisation Storsthlm, visar att länet behöver 22 000 nya gymnasieplatser till år 2027 för att kunna möta de växande elevkullarna. Det är en nästan obegripligt hög siffra. Det handlar om 30 procent fler elever jämfört med i dag. Omräknat i pengar motsvarar det en volymökning med cirka 6 miljarder kronor, och investeringskostnader på cirka 10–11 miljarder kronor. Ett annat sätt att uttrycka behovet är att det behövs cirka 20 nya gymnasieskolor och 1 500 nya lärare till år 2027.

”Just nu pågår ansökningarna till höstens gymnasieantagning för fullt. I år väntas cirka 33 000 elever söka till sammanlagt 180 gymnasieskolor i länet. Det är en ökning med 1 000 elever jämfört med förra året, och bara en västanfläkt jämfört med vad som väntar. Så frågan är vart Skolinspektionen tänker sig att alla dessa elever ska ta vägen, när de rycker undan mattan för nya gymnasieskolor på helt felaktiga grunder?”

2 feb