Bevaka
Skogsstyrelsen

Äganderätten i skogen

Omfattande lättnader för skogsägare i KD:s och M:s budget

Nu stoppar Moderaterna och Kristdemokraterna de nyckelbiotopsinventeringar som gjort många skogsägare sömnlösa. Istället vill partierna ta ett brett grepp på äganderätten i en utredning, rapporterar Entreprenör.

I och med att M och KD skär ner på Skogsstyrelsens anslag kan inte myndigheten fortsätta med inventeringarna. Ett medvetet grepp från M och KD:s sida som vill se ett stopp på inventeringarna.

De senaste åren har allt mer skog klassats som nyckelbiotop. Det betyder i princip att skogen blir värdelös eftersom de stora skogsbolagen inte tar emot den i sin produktion.

Samtidigt har också en allt större areal tagits i förvar med stöd av artskyddsförordningen. Entreprenör har tidigare rapporterat att antalet beslag ökat med 30 procent de senaste två åren samtidigt som antalet registrerade nyckelbiotoper också fördubblats.

Men i sin miljöbudget stoppar nu M och KD den fortsatta inventeringen av nyckelbiotoper som skulle påbörjas nästa år.

Istället vill partierna se en bred utredning kring äganderätten. Maria Malmer Stenegard är miljö- och jordbrukspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Nyckelbiotopsinventeringen har skapat en rättsosäkerhet eftersom många skogsägare i praktiken har stoppats från att bruka sin skog. Vi vill stoppa denna inventering fram till dess att den kan ske på ett rättssäkert sätt. För att uppnå det vill vi bland annat tillsätta en bred utredning om äganderätten, säger hon till Entreprenör.

M och KD skär också ned på anslagen till skogsägare för så kallat formellt skydd av skog från 300 till 100 miljoner kronor. Istället vill M och KD återinföra det skogsersättningsprogram som var i bruk under den förra Alliansregeringen, där enskilda skogsägare kunde få ersättningsmark om ett reservat planerades på deras mark.

20 dec 2018