Bevaka
Skogsstyrelsen

Höstbudgeten

11 reformer som påverkar dig som småföretagare

Kostnaden för att starta aktiebolag sänks med hälften och den som anställer arbetslösa får sänkt skatt. Det är några av nyheterna i höstbudgeten, skriver Di och listar 11 reformer som påverkar småföretagaren.

Här är reformerna som rör den som driver eget:

1. Lägre aktiekapital
Det kommer att kosta 25 000 kronor för att starta AB istället för 50 000.

2. Grön skatteväxling ger skattesänkningar
Kraftigt höjda miljöskatter ska gå till sänkt skatt för både arbetstagare och företag.

3. Friåret återkommer
Anställda får rätt, med ersättning från Försäkringskassan, att utbilda sig inom ett bristyrke eller starta eget.

4. Skatt på plastkassar
Plastkassar i handeln beskattas med 3 kronor påsen.

5. Sänkt skatt på forskning och utveckling
Arbetsgivare som satsar på tjänster inom forskning och utveckling får sänkta arbetsgivaravgifter.

6. Avdrag för att anställa långtidsarbetslösa
Ingångsavdraget innebär att två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna tas bort.

7. Nya krav vid rut- och rotarbeten
För att stävja fusk införs krav på att betalningar görs elektroniskt med kontokort, BankID eller Swish.

8. Skogsnäringen får mer pengar
30 miljoner årligen satsas på att bekämpa skogsskador och 50 miljoner på att stärka äganderätten.

9. Högre klimatanslag till industrin
Stödet för att industrin ska ställa om till fossilfritt fördubblas till 600 miljoner årligen.

10. Kompensation för vårdmomsen
Effekterna av kritiserade vårdmomsen mildras genom ett statsbidrag.

11. Fortsatt stöd till butiker i glesbygden
Små dagligvarubutiker på glesbygden får fortsatt driftsstöd på 70 miljoner årligen.

18 sep