Bevaka
Skogsindustri

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Äganderätten

Klart: Utredning ska stärka äganderätten i skogen

Nu tillsätter Regeringen en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

Förslagen från utredningen ska värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får den ekonomiska kompensation de har rätt till, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

– Utredningens förslag ska stärka äganderätten till skogen, främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk och stärka rättssäkerheten i de fall då det görs inskränkningar i ägande- och bruksrätten. Vi behöver också öka förtroendet mellan skogsägare och myndigheter, och förbättra legitimiteten för skogs- och miljöpolitiken, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Utredningen, som är en del av januariavtalet, ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

– Det behövs utvecklade och positiva incitament för att bevara biologisk mångfald i skogsbruket. Det ska löna sig för markägare att värna allmänna intressen som biologisk mångfald, friluftslivsvärden och värden för rennäringen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Utredningen betänkande ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 juli 2020. Agneta Ögren, lagman i Umeå tingsrätt, utses som särskild utredare.

18 jul
Ruud, Vidar / TT NYHETSBYRÅN
Det svenska skogsundret

Skogsbolagen prispressas hårt – brexit påverkar

Extremväder, torka, bränder och insektsinvasioner pressar upp försäkringskostnaderna för skogsbranschen.

Samtidigt pressas virkespriserna hårt av överutbud.

– Det är brexit, granbarkborren och konjunkturen, säger Danske Banks Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk, när han ska summera problemet för skogen just nu.

Skiftet är dramatiskt jämfört med för ett år sedan, då industrin hade stor brist på virke och trävarupriserna slog rekord.

– Vi går från någon form av skogens Shangri-La, där alla stjärnor har stått rätt. Men nu är det överskott på virke. Det har gått väldigt fort, säger Freij.

– Och vi tror att den här prissänkningen ute på världsmarknaden kommer att fortsätta, tillägger han.

Stora lager

Massapriset har efter toppåret 2018 hittills i år fallit med 13 procent, till följd av stora osålda lager. Stora lager trycker även ned priserna på trävaror, inte minst vad gäller sågad gran.

Förutom överutbud tyngs trävarupriset av en försvagad byggkonjunktur på många håll i världen, inte minst på den för svensk skogsindustri så viktiga brittiska marknaden.

Storbritannien är dessutom ett av länderna med ett extremt stort överutbud efter den lageruppbyggnad som ägde rum inför den 29 mars, som länge såg ut att bli den så kallade brexitdagen när britterna skulle lämna EU.

"Många svenska sågverk har en väldigt stor exponering på framförallt England, vilket gör att man måste placera sina varor någon annanstans samtidigt som Europa badar i timmer", skriver Danske Bank i den senaste upplagan av rapporten Skog & Ekonomi.

Kina en besvikelse

Den europeiska marknaden har överutbud på virke efter stora problem med insektsangrepp på gran, vilket bland annat syns i stora prisfall i länder som Österrike och Tyskland. Det handlar enligt Freij sammanlagt om upp emot 100 miljoner kubikmeter insektsskadat virke i Centraleuropa, som driver på utvecklingen.

Samtidigt har den kinesiska marknaden, där ryska och kanadensiska leverantörer dominerar stort, varit en stor besvikelse för den svenska trävarubranschen. Sveriges andel av Kinas trävaruimport ligger på drygt 2 procent, vilket kan jämföras med Rysslands dryga 60 procent och en knappt 20-procentig andel för Kanada.

– Det har inte blivit den utveckling man hoppades på, säger Freij.

Kronans försvagning mot dollarn och euron, ned med cirka 11 respektive 5 procent hittills i år, är en krockkudde.

– Skogsbolagen har ett stort kronberoende. Men just nu känns det inte som draghjälp utan som en dämpning av nedgången, säger Freij.

3 jun