Bevaka
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

TT + Mostphotos
Arbetsförmedlingens framtid

Smygkommunalisering kan spräcka regeringssamarbetet

Efter att att det står klart att Arbetsförmedlingen ska stänga ned 130 kontor i våras gick SKL ut och lanserade ett förslag om att kommunerna själva ska ta en aktiv roll som arbetsförmedlare.

Utspelet har även mötts av massivt motstånd från experter, fack, utredare och jurister, som menar att det hotar att slå ut de privata aktörerna.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv, kallar förslaget för ”skrämseltaktiken från SKL:s sida” och pekar på erfarenheter från Australien, ett av de länder som har studerats inför reformeringen av Arbetsförmedlingen, visar att det inte har funnits några problem med att med hjälp av privata aktörer erbjuda full service också i glesbygdsområden.

– Ett värsta scenario är att detta blir en början på en ”smygkommunalisering” som slår undan benen på privata aktörer. Det vore olyckligt och kan knappast vara intentionen med den reform som nu ligger på bordet, säger han.

Utspelet från SKL är fortfarande aktuellt och kan komma att skapa en spricka i regeringssamarbetet då Liberalerna och Centerpartiet står på var sin sida, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen och en ökad användning av privata aktörer, är en av de punkterna som främst (L) och (C) fick med i Januariavtalet. Men att det är detsamma som att öppna för en ny offentligt finansierad verksamhet via kommunerna var knappast med i planerna.

– Kommunerna ska inte vara ytterligare en aktör när det kommer till arbetsförmedling, det har vi sagt tidigare och vi vidhåller det. Det riskerar att slå ut mindre privata aktörer, säger Gulan Avci, riksdagsledamot (L) och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Det här samtidigt som Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl menar att det krävs en aktiv närvaro i hela landet för den framtida, reformerade arbetsförmedlingen.

– Det får inte uppstå några hål i kartan. Skulle det uppstå en brist någonstans är det rimligt att kommuner kan träda in som reservlösning, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

21 aug