Bevaka
Skatteverket vs företagen

TT
Skatteverket vs företagen

Skatteverket backar om företrädaransvaret

Skatteverket mjukar upp reglerna kring företrädaransvaret för att hjälpa företagare i kris.

Företrädaren måste senast på förfallodagen för en skatteskuld ha vidtagit ett antal åtgärder för att avveckla den juridiska personens skulder, enligt gällande praxis. Att driva företaget vidare utan att man vidtagit de här åtgärderna har ansetts innebära att företrädaren varit grovt oaktsam och därmed kunnat bli personligt återbetalningsskyldig för skatteskulden.

Många företagare hamnar i akut likviditetskris på grund av coronakrisen. Alltså riskerar dagens praxis att slå hårt mot dem.

Men nu mjukar Skatteverket upp reglerna.

– Det är positivt att Skatteverket nu kommit med detta ställningstagande där myndigheten klart uttrycker att man inte kommer göra företrädaransvaret gällande i de fall ett tillfälligt anstånd medgivits och detta oavsett när ansökan har gjorts och anståndsbeslutet har fattats. Det innebär att Skatteverket väljer samma linje som i finanskrisen 2009, säger Katrina Bartels, skattejurist på Svenskt Näringsliv.

Även Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, välkomnade Skatteverkets besked.

− Genom dagens beslut från Skatteverket ges Sveriges företagare ett lugnande besked, i den monumentala kris vi är uppe i. Reglerna om företrädaransvar har kritiserats under lång tid, och en statlig utredning ser för närvarande över dem. Det är dock mycket välkommet att Skatteverket skyndsamt har kunnat fatta beslut om denna ”paus” i tillämpningen av reglerna, säger han.

26 mar