Bevaka
Religion

Marko Säävälä/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Välkommet med etableringsstopp för konfessionella skolor

I onsdags mottog utbildningsminister Anna Ekström (S) en utredning om konfessionella skolors framtid. Utredningen har föranletts av en lång debatt kring religiösa inslag i den svenska skolan, där Socialdemokraterna och Liberalerna gick till val på ett förbud mot nya etableringar. Under veckan har ämnet lyfts på flera ledarsidor.

Sakine Madon på UNT:s ledarsida välkomnar det etableringsstopp som föreslås i utredningen. ”Viljeriktningen från Januaripartierna är välkommen. Skolan ska inte förkunna religion. Även barn har religionsfrihet, och det innebär också rätten att välja bort religion” skriver Sakine Madon.

Hon får medhåll av Anders Gustafsson på Blekinge Läns Tidning. Han skriver att skolan ska vara en frizon för religiös påverkan. Därför är utredningen ett viktigt steg då den även öppnar upp för regelskärpningar för redan existerande friskolor.

”Allt betalat och finansierat med våra gemensamma skattepengar i en institution som ska vara byggd på vetenskapens grund och där ett av de huvudsakliga syftena är individens frihet.” skriver Anders Gustafsson.

Mikael Hermansson på Borås Tidning skriver att etableringsstoppet gör att ”välfungerande skolor som drivs med konfessionella förtecken” riskerar att hamna i kläm. Vidare skriver han att regeringens linje kan komma i konflikt med Europakonventionen.

Istället för att förbjuda alla konfessionella skolor, skriver han att insatser borde riktast direkt mot de skolor som strider mot skolsveriges värderingar. ”Det finns mer att vinna i att skärpa tillsynen av alla skolor än att till varje pris hindra de framgångsrika skolorna från att kunna verka” skriver Mikael Hermansson.

9 jan