Bevaka
Regeringen

TT
Valet - regeringsbildningen

Ekonom: Kraschar Italien och Kina behövs en regering

Om Sverige saknar en regering 15 november blir det aktuellt med en övergångsbudget. fPlus har pratat med John Hassler som är professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Enligt honom finns det inga större makroekonomiska effekter med en planerad övergångsbudget, så länge ekonomin är stabil vill säga. Skulle det däremot komma en kris liknande den 2008, som inleddes med konkursen av investmentbanken Lehman Brothers, krävs det däremot en regering som fattar beslut.

Övergångsregeringen kan komma att lägga fram en egen budget. Det har aldrig hänt förut. Vad betyder det?

– Det betyder att den gamla regeringen som fortfarande sitter kvar ändå lägger fram en budget så att det finns en budget. Det finns regler som säger att en budget ska finnas oavsett hur det är med regeringsfrågan. Den ska inte innehålla några politiska inslag utan vara en bedömning av det ekonomiska läget framåt och en planering av inkomster och utgifter. Budgeten behöver ta hänsyn till att uppdaterad information om saker som antalet nyfödda, flyktingar med mera, som påverkar statens utgifter och inkomster. Inga vallöften eller kontroversiellt innehåll kan finnas med.

– En nytillträdd regering kan sedan göra ändringar genom att lägga fram en ändringsbudget så fort de vill. Med vissa undantag förstås. När det gäller skatter är det till exempel svårare, de går inte att ändra under innevarande år eftersom skatt beräknas på det intjänade under hela året och då går det inte att ha flera skattesatser för olika delar av året.

– Regeringen har dock sagt att eftersom det finns en bred enighet kring att sänka skatten för pensionärer så skulle den kunna finnas med i en övergångsbudget.

– En annan skillnad nu är att ändringsbudgetar som normalt sett kommer under våren i detta läge kan komma tidigare. Nu blir det mer omfattande ändringsbudgetar också. 

Kan man säga att det är en opolitisk budget som det beskrivs?

– Den är ju baserad på riksdagsbeslut som fattats tidigare, men det är klart att i den mån som några partier skulle vilja göra större ändringar så görs just nu inget, det gäller dock samtliga partier. Och man kan ju hävda att ”status quo” också är ett politiskt innehåll.

– Om man inte skulle få till stånd någon övergångsbudget, vilket man troligen får, så är det den befintliga som gäller. Vad jag vet så har tjänstemännen på finansdepartementet jobbat redan inför valet med att ta fram en övergångsbudget. 

Finns det några konsekvenser av att landet styrs med en övergångsbudget?

– Som det är just nu får det inga större makroekonomiska effekter med en övergångsbudget.

– Hade vi däremot nu kommit i en stor ekonomisk kris motsvarande Lehman Brothers, då behöver man en regering som fattar beslut. Vi ska inte utesluta att något sådant kan hända, det kan krascha snabbt både i Italien och Kina vilket får direkta konsekvenser för Sverige. Då är det besvärligt att vara utan en riktig regering och då är det klart att det inte duger med en sådan här budget.

– Moderaterna har sagt att man eventuellt ska lägga fram en motbudget till övergångsbudgeten och det är upp till andra partier att också föreslå annan budget. Centerpartiet och Liberalerna har sagt att de vill vänta med budgetförslag till dess att regeringsfrågan är löst. Motbudgetens syfte är rimligen att komma med nya politiska förslag.

Hur viktig är budgetfrågan med tanke på den parlamentariska situationen? 

– Det blir ju en skillnad i den ekonomiska politiken beroende på vilken regering vi får. En regering som domineras av Moderaterna och Allianspartierna kommer rimligen att resultera i en annorlunda ekonomisk politik.  I Sverige är vi dock förskonade från kraftiga skillnader i den ekonomiska politiken som syns i andra länder.

5 nov 2018