Bevaka
Populism

Arbetskraftsinvandringen

Dubbla budskap från S om arbetskraftsinvandringen: ”Oseriöst”

Nya hårdare regler för arbetskraftsinvandringen. Det presenterade regeringen idag. Men nu opponerar sig tre riksdagsledamöter S och vill ha ännu hårdare tag. ”Det är oseriöst att Socialdemokraterna samma dag går ut i opposition”, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv till fPlus.

Regeringen och de två samarbetspartierna presenterade idag en utredning som ska se över och föreslå nya, hårdare regler kring arbetskraftsinvandringen. I ett program på tio punkter pekas bland annat på ”talangvisum”, stopp för kompetensutvisningar och försörjningskrav på anhöriga.

– Det är bra och viktigt att januaripartierna tydligt markerar att arbetskraftsinvandringen är av stor betydelse för svenskt välstånd. Det är bra att man tydliggör att kompetensutvisningarna ska stoppas och vill gå vidare med talangvisum. Kring dessa frågor finns en bred uppslutning i Sveriges Riksdag, säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Men bara ett par timmar senare gick tre namnkunniga socialdemokrater ut i en debattartikel och slår fast att det är dags att gå ännu längre än vad regeringen föreslår. Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Anna Johansson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i justitieutskottet menar att det krävs en återställare av de regelverk för arbetskraftsinvandring som den borgerliga regeringen införde och som öppnade för kriminella att utnyttja systemet.

”Vi behöver därför återgå till ett system där behovet på arbetsmarknaden prövas, innan jobb erbjuds till lågkvalificerad arbetskraft från utlandet.”

Men det är ett utspel som Mattias Dahl reagerar emot.

– Det är oseriöst av Socialdemokraterna att samma dag gå ut i opposition mot sig själva. Det är farlig populism som riskerar att skada förtroendet för politiken.

5 feb
Bendiksby, Terje / TT NYHETSBYRÅN
I flödet

Steven Pinker analyserar 2020: Tillväxten besegrar populismen

Vad kan vi förvänta oss av 2020? Enligt forskaren Steven Pinker behöver de dystra nyhetsrubrikerna från 2019 inte betyda att nästa år inte kommer innebära stark global tillväxt, skriver han i Financial Times.

Pinker menar att journalistik av naturen döljer tillväxt och framgång eftersom den rapporterar om aktuella händelser hellre än gradvisa förändringar. Följden blir en mer pessimistisk världssyn, då större delen av den globala befolkningen skapar sin uppfattning av världsläget från nyhetsrubriker hellre än siffror.

Det är viktigt att även notera hur, under de senaste sju decennierna, medellivslängden har ökat, och befolkningen inte bara i väst har blivit mer hälsosamma, fria, lyckliga och välståndet har ökat. Något som sällan belyses i vårt dagliga nyhetesflöde.

Enligt Pinker bör vi möta 2020 utan den pessimism som nyhetsläget skänker oss. Tillväxt inte har ett momentum, utan är en pågående process. Vetenskap och forskning kommer fortsätta leverera framsteg och utveckling, lösa problemen som vi ställs inför.

Vad som kan hota tillväxt och framsteg är inte bara nöjdhet, utan även auktoritarism och tribalism. Ofta förklädda till populism. Men det finns mycket som talar för att ingen av dessa kommer att prägla 2020, menar Pinker. Med allt längre tidsperioder mellan krig och konflikter sprids fred genom världen och oddsen talar för att även 2020-talet kommer präglas av ett fredligare världsläge.

Pinker avslutar med en tydlig spaning inför det nya decenniet. 2020-talet kommer innebära sin beskärda del av problem, kriser och konflikter, precis som tidigare. Men det ska inte stoppa oss från att sikta mot framgång, utveckling och tillväxt.

Våra framgångar hittills pekar mot att ingen motgång består för evigt. Vetenskap och teknologi, utbildning, fri journalistik och det civila samhället kan och bör påminna oss om att de kompromisser vi måste göra för demokratins välmående är mycket bättre än alternativen, skriver Steven Pinker.

2 jan