Bevaka
Peter Jeppsson

FREDRIK PERSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
EU-valet 2019

EU-valet 2019 – ett ödesval

De flesta är överens om att mycket står på spel när EU går till val den 26 maj, skriver Dagens Industri.

Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, berättar för tidningen att han fick kalla kårar när han hörde EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker berätta att han ville göra EU:s ”sociala pelare” till lag. Mest orolig är Peter Jeppsson för förslag om EU-gemensamma regler för löner och anställningsvillkor.

– Det finns absolut ett sådant hot, säger han.

Sara Skyttedal, Kristdemokraternas förstanamn, anser att det är unionens växande ambitioner i social- och föräldraförsäkringen, som gör det till ett ödesval.

– Många svenskar tycker att vi bör få utforma vår välfärd som vi vill här i Sverige, säger hon.

Socialdemokraternas Heléne Fritzon, stämmer däremot inte in i oron.

– De delar av högern som nu felaktigt påstår att man flyttar makt till Bryssel har aldrig någonsin stått upp för den svenska modellen i Sverige.

De EU-frågor som är viktiga för näringslivet handlar bland annat om enklare momsregler, frihandelsavtal och fria dataflöden.

Företagarnas vd Günther Mårder säger till Dagens Industri att det finns anledning att höja energinivån inför EU-valet.
– Frihandelsavtal riktade mot Asien växer nu fram snabbt, men om parlamentet fylls av protektionister kan utvecklingen gå i stöpet”, säger han och hävdar att det finns en tillväxtpotential för EU:s ekonomier på hundratals miljarder euro med de nya avtalen.

Inom det digitala området håller samtidigt fritt flöde av data på att bli den ”femte friheten” efter fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor.

– Det kommer att påverka alla bolag, men risken är att de inser det lite för sent, säger han.

17 feb 2019
 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Günther Mårder, vd på Företagarna. Foto: Montage, TT
Jobbutmaningen för nyanlända

Skilda åsikter om etableringsjobben

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill inte kommentera Centerpartiets och Liberalernas krav om att även låta bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal få ta del av etableringsjobben, skriver DI.

Via sin pressekreterare hälsar hon däremot att ”hoten om lagstiftning är något som får stå för Liberalerna och Centerpartiet” – och att det inte är något regeringen står bakom.

Hon påpekar vidare att det inte finns något hot om lagstiftning om etableringsjobben i avtalet mellan S, C, L och MP.

Günther Mårder, vd på Företagarna, anser att parterna måste släppa kraven på kollektivavtal om man vill att nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden, skriver DI.

– Vi ser det som en självklarhet och även en nödvändighet, annars utestängs stora delar av den skara företagare som faktiskt växer och skapar jobben i samhället, säger han, och påpekar att ungefär hälften av Företagarnas medlemmar inte har kollektivavtal i dag.

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, säger till Arbetsmarknadsnytt att han står för den överenskommelse som finns och att han inte ser några förutsättningar för att göra förändringar mellan parterna.

Han ser dock inte det som ett stort problem att släppa in företag som inte har kollektivavtal.

– Vi förhandlar för våra medlemmar och de har kollektivavtal. Sedan ska vi vara medvetna om att det i många små företag finns goda förutsättningar för att ta in nya medarbetare. Att de i vissa fall saknar kollektivavtal gör dem inte till sämre företag, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

4 feb 2019
Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

Parterna: Nya konfliktregler brådskar

Det måste gå snabbare att förändra konflikträtten. Det menar LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv. Det rapporterar Arbetsmarknadsnytt.

Bakgrunden är hamnkonflikten, där ett fackförbund genomför konflikter år efter år, trots att det finns ett kollektivavtal i hamnarna. Frågan har ytterligare accentuerats i och med att Hamnarbetarförbundet åter valt att lägga flera varsel i svenska hamnar.

Det var i början av sommaren som arbetsmarknadens parter, det vill säga LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, presenterade ett lagförslag som skulle förändra konflikträtten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson accepterade förslaget och nu är det ute på remiss.

Parterna har skickat in ett gemensamt remissvar. I det svaret framgår tydligt att det finns ett behov av att tidigarelägga lagstiftningen. Istället för att, som regeringen föreslår, införa ändringen den 1 januari 2020, så vill parterna att det ska ske vid halvårsskiftet, det vill säga 1 juli 2019.

– Lagförslagen, som genomför parternas förslag, har tillkommit mot bakgrund av en långdragen och kostsam konflikt som än idag är olöst. Nu när parterna är eniga och det även ser ut som att förslagen kommer att få ett brett politiskt stöd, bör förslagen genomföras så snart som möjligt, säger Göran Arrius, ordförande för Saco till Arbetsmarknadsnytt.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson konstaterar att det är ovanligt att de fyra parterna är så eniga, i synnerhet i en fråga som rör konflikträtten.

– Vår enighet talar sitt tydliga språk. Det ska inte vara möjligt att ett företag som redan har köpt fredsplikt genom att ingå kollektivavtal ska drabbas av den typ av konflikter som nu sker i de svenska hamnarna, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

29 jan 2019