Bevaka
Pensionsmyndigheten

Framtidens pensioner

Så undviker du fällorna inför pensionen

För den som vill gå i pension vid 61 år rinner tiden ut. Redan nästa år föreslås den lägsta pensionsåldern höjas till 62 år.

Samtidigt får andra grönt ljus att jobba längre. Från och med kommande årsskifte ändras sannolikt lagen om anställningsskydd så att du har rätt att arbeta kvar på jobbet tills du fyller 68 år, i stället för 67 år som gäller nu.

Därefter är det tänkt att åldern flyttar upp ytterligare ett snäpp, till 69-årsdagen från 2023.

Oavsett när pensioneringen står för dörren, så gäller det att göra allt rätt. Flexibiliteten kring pensionen är större än tidigare, och det är upp till dig själv när du ska gå i pension, skriver Privata Affärer.

När det är dags att ta ut den allmänna pensionen behöver man skriva till Pensionsmyndigheten ett par månader före 65-årsdagen. Om inte, behöver ingen kontakt tas med myndigheten förrän du väljer att ta ut din pension. När det gäller olika tjänstepensioner är det tvärtom.

– Folk ska inte behöva missa någonting, och därför ska de inte behöva ansöka om att få tjänstepensionerna utbetalade, säger Eva Adolphson, Privata Affärers pensionsexpert.

Tipset till dem som fortsätter att arbeta är att förhandla med arbetsgivaren om tjänstepensionspremien, som inte betalas in efter fyllda 65 år.

– Det är en kostnad som faller bort för arbetsgivaren, men du gör samma jobb och kan därför förhandla om att få en premiebestämd tjänstepension efter 65-årsdagen.

10 maj