Bevaka
Obligationer

Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Borg: ”Oundvikligt att vi går mot en ny eurokris”


Tidigare finansminister Anders Borg larmar för att Europa står inför en oundviklig skuldkris som liknar den vid såg 2009. Det säger han till Di TV.

Han kan inte säga när det kommer att ske men pekar på grundproblemet med en vikande konkurrenskraft som stjälper den ekonomiska utvecklingen i unionen.

– Det är så stora strukturproblem i Europa och bankunionen är så illa konstruerad, så det är nästan oundvikligt att vi går mot en eurokris, säger Borg.

Vidare dömer Borg ut den europeiska bankunionen som hindrar staten från att köpa upp krisande banker och främjar en lågräntepolitik. Det öppnar upp för att EU går samma öde till mötes som Japan med låg tillväxt, hög inflation och hög statsskuld.

Sverige är inget undantag, menar Borg och lyfter bland annat hushållens skuldsättning, inte minst på bostadsmarknaden, som ett växande problem.

För att få bukt med detta föreslår han att hyresregleringen slopas eftersom den bidrar till att driva upp bopriserna och därmed skulderna.

Ett annat sätt är att minska skuldberget är att främja en kultur där hushåll går från banksparande och obligationer till aktier.

Borg oroar sig också över att lågräntepolitiken bidrar till att blåsa upp små bubblor i ekonomin.

Därmed inte sagt att Sverige, som i år uppvisar en tillväxt på 3 procent, står inför någon allvarlig kris i närtid.

Men om krediterna fortsätter att vara billiga kommer det oundvikligen att leda till en allvarlig felinvestering.

6 nov 2019