Bevaka
Nationalism

TT
Ledarsvepet

Ledare: Vi ska vara stolta över vad tidigare generationer åstadkommit

Nationaldagen 6e juni väcker frågor om svensk kultur, historia och identitet, något som diskuteras på flera ledarsidor runt om i landet. David Lindén på Jönköpings-Postens ledarsida ger en historisk återblick och menar att det är beklagligt att många menar att Sverige inte har en historia att vara stolta över. ”Svensk historia har inte alla svar men den visar att det tidigare funnits problem och utmaningar som har lösts. (…) Lägg därtill att Sveriges långa period av fred inte har varit gudagiven utan resultatet av hård och ibland skoningslös realpolitik så blir nationaldagen fullt förståelig. Vi ska vara stolta över vad tidigare generationer har åstadkommit för att kunna ta vårt land in i framtiden. För vi har inget annat land som vi kan kalla vårt eget” skriver Lindén.

Daniel Persson på Norrbottens-Kurirens ledarsida skriver om den svenska identiteten i mötet med ett mer mångkulturellt Sverige, något som ofta skapar en förvirringsfas. ”Det är denna som ger upphov till idéer om att svenska flaggan skulle vara rasistisk eller att riktiga svenskar måste gilla myggplågade midsommarlekar som många i själva verket avskyr som pesten”. Det är en ständigt pågående debatt som grundar sig i en politisk splittring, skriver Persson. ”Mötet har dock gjort det uppenbart för många att det ändå finns en svensk kultur. Vi är såväl öppna och välkomnande som tillknäppta och lite hopplösa att komma inpå livet. Det kan vara krävande att lära känna en svensk. Det är dock ofta värt besväret. Vi ställer upp för våra nära och kära” skriver Persson.

Kring detta resonerar även Mikael Hermansson på Borås Tidnings ledarsida. Det är dags att måla om Sverigebilden, skriver han. ” Nationaldagens färg är faktiskt inte blå och gul. Inte heller är Sveriges historia enfärgad – även om berättelsen om den röda stugan fortfarande tål att berättas”. Den röda stugan restes i en tid av sociala utmaningar, i ett 1800-tals Sverige som präglades av såväl en storartad nationalism som en outvecklad demokrati, där en dryg halv miljon svenskar lämnade landet för att söka bättre levnadssituationer, skriver Hermansson. ”Det är här som rödfärgen blir nationalfärg. Det ligger i sakens natur att den gjorde sig bra med den frodiga grönskan som bakgrund, men det var i de röda fanorna som den bäst återspeglade de politiska förändringar som omskapade de många egna hemmen till ett folkhem”. Idag har Socialdemokraterna tappat greppet om kraften att enskilt styra stora samhällsreformer, ”dessvärre finns det inget trovärdigt alternativ efter Alliansregeringen av modell 2006 som kan fatta penseln i en tid då Sverige är i stort behov av både renovering och ommålning” (…) Det går helt enkelt inte längre att tala om att en kulör berättar hela historien om Sverige” skriver Hermansson.

8 jun 2019