Bevaka
Mynt

Hans Christiansson
Det kontantlösa samhället

Företagarna: Cash is not king

Kontanter är krångliga, kostsamma och otrygga. Det skriver Företagarna i ett pressmeddelande och uppger att 68 procent av svenska företagare helst vill använda sig av kort som betalningsmedel.

Företagarna hänvisar till sin nya rapport ”Kontanthanteringens effekter på företagande”. Av den framgår att utbyggnaden av den digitala infrastrukturen inte hängt med i samma takt som utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle vilket gör det problematiskt för många företagare att helt lämna kontanthanteringen.

– Den digitala infrastrukturen är en förutsättning för att alternativa betaltjänster ska fungera i hela landet. Det går inte att bedriva en affär och endast ta betalt med kort när uppkopplingen är otillräcklig och plötsligt kan försvinna, säger Hanna Cederqvist, expert på kompetensförsörjning hos Företagarna.

Företagarna menar att kostnaden för den försämrade infrastrukturen landat på den enskilde företagaren och att en av tre företagare uppger att de blivit utsatta för brott under de senaste fem åren.

– I glesbygden kan handlar ofta ta hem pengarna över natten istället för att åka de långa sträckorna för att deponera pengarna. Det är ett moment som skapar extra oro och som utsätter företagaren för risker, säger Bengt Hedlund, Butikernas vd.

Riksbanken publicerade på torsdagen rapport som visar att Swish varit ett lika vanligt betalningssätt som kontanter.

22 nov 2018