Bevaka
Magnus Hagevi

foto: Jan-Eric Lundberg TT& Jan-Eric Lundberg
Inrikes

OSSE slår ned på LO:s finansiering av S

OSSE släppte under gårdagen en slutrapport av sin valobservation av det svenska valet. Valobservatörernas fokus har varit att särskilt studera vallokaler och kampanjfinansiering.

Rapporten innehåller rekommendationer om en ökad transparens när det gäller kampanjfinansiering och man föreslår även att skyddet av valhemligheten utifrån valsedlarnas placering i vallokalerna ses över.

fPlus har pratat med statsvetaren Magnus Hagevi om de rekommendationer OSSE ger Sverige.

Vad betyder rekommendationerna om att Sverige bör öka transparensen och insynen av extern kampanjfinansiering?

– Det är ganska mjuk kritik, men man ger råd och kommer med önskemål om lagstiftning som tydliggör förhållanden kring ekonomiska bidrag från tredje part. OSSE exemplifierar med Socialdemokraterna och LO, vilket kan ses som politiskt kontroversiellt i den meningen att de ser sig som en och samma rörelse och i rapporten beskrivs LO som en tredje part.

Att LO:s finansiering till Socialdemokraterna särskilt pekas ut, vad kan det få för konsekvenser?

– Det finns olika sätt att reglera detta. OSSE anger inte hur en lag ska vara. Men det kan även finnas ett problem generellt med regleringar, om partiernas förehavande regleras för mycket så kan det påverka partiernas mobilisering och opinionsbildning. Det är alltså en avvägning mellan risken för ekonomisk maktmissbruk och partiernas frihet i vad de får göra.

Rapporten lyfter också särskilt behovet av ökad insyn i individuella kandidaters finansiering?

– Från 1 april i år gäller en ny lag som reglerar detta, men de första ekonomiska redovisningarna kommer ske under 2019. Den nya lagen innebär också att lokala partiorganisationer som tidigare inte behövt redovisa sina bidrag nu behöver göra det, det rör sig om ett 1000-tal organisationer som kommer börja redovisa var de får stöd ifrån.

22 nov 2018