Bevaka
LOU, lagen om offentlig upphandling

TT
De krisande kommunerna

Konsultavtal gav miljonsmäll för Norrköping

Nyligen uppdagades att digitaliseringsdirektören i Norrköpings kommun rundade lagen om offentlig upphandling när han tecknade konsultavtal för flera miljoner kronor. Agerandet har grävt stora hål i digitaliseringsavdelningens ekonomi, skriver Svt.

Enligt kommundirektör Martin Andreae, så handlar det om ett underskott på 30 miljoner kronor.

Lars Stjernkvist, (S) kommunstyrelsens ordförande, understryker att kommunen gör allt för att minimera skadan.

 – När våra anställda upptäckte att något var fel, var första åtgärden att få stopp på läckaget, att mer pengar inte rinner ut.

Nu synar kommunen sina rutiner i samband med upphandlingar och inköp och undersöker om organisationen behöver förändras. I nästa skede gäller att undersöka om det går att få tillbaka en del av pengarna.

– Därefter kommer frågan om ansvar, säger Lars Stjernkvist, rapporterar Svt.

Exemplet från Norrköping är bara ett i raden av kommunala snedsteg i samband med upphandling.

– Av vad som framgår i media kan man konstatera att det snarare verkar brista i ekonomistyrningen av kommunen än att det är en enskild tjänstemans fel, säger upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.

För att undvika dylika situationer framöver slår hon ett slag för att kommunen upprättar tydliga och välkända inköpsplaner och rutiner, har fastlagda policys och strukturer, ett fungerande it-stöd och en hög kunskapsnivå.

– Myndigheten måste också arbeta kategoristyrt och ha tillgång till ett spend-analysverktyg.  Då kan kommunen på daglig basis se vem som köper, vad som köps, för hur mycket pengar, från vilken leverantör och om det sker inom eller utanför ett avtal, säger hon.

9 sep