Bevaka
Lönesättning

Utanförskapet på arbetsmarknaden

Lågbetalt jobb ökar sysselsättning bland utsatta

Subventionerade, tidsbegränsade anställningsformer till trots, så står utsatta grupper långt från arbetsmarknaden. Nya typer av permanenta ”enkla jobb” med lägre löner än i dag skulle sannolikt öka sysselsättningen. Det hävdar Simon Ek, doktorand vid Uppsala Universitet och knuten till IFN.

– Det finns ingen mirakelmedicin, men ska vi få in personer med mycket låga kvalifikationer i sysselsättning i större utsträckning än idag tror jag att det är svårt att undvika den här typen av åtgärder, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Hans beräkningar visar att de som gått in på redan existerande jobb med låga kvalifikationskrav ofta permanent förbättrade sin arbetsmarknadsanknytning. De flesta lämnade också på sikt de lägsta lönerna, och en hel del gick vidare till mer kvalificerade jobb.

Och bland företagen är intresset utbrett. En enkätstudie från 2016, från det numera nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet, visar att en tredjedel av de svarande uppgav att de var villiga att anställda nya typer av jobb med låga kvalifikationskrav om de kunde sätta lönen till 14–15 000 kronor.

Smolk i bägaren är att det finns en risk den som får ett lågbetalt jobb blir kvar på samhällets botten.

– Permanenta enkla jobb med lägre löner kommer inte ensamt att lösa den låga sysselsättningen bland svaga grupper. Men jag tror att vi bör försöka pröva det, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

6 maj
Tyler Olson
Simplefoto
SAS-krisen

”Piloternas krav är helt uppe i det blå”

Världen blir alltmer sammanlänkad. Den som kan stoppa trafiken äventyrar därför stora värden, vilket lätt kan utnyttjas. Det skriver DN:s ledarredaktion i lördagens tidning. Redaktionen menar att det inte är konstigt att vilja ha högre lön och bättre arbetsvillkor, men konstaterar att piloter, inte minst SAS-piloter, hör till de mest strejkbenägna på arbetsmarknaden.

”Det beror inte på att piloter skulle vara en synnerligen eftersatt grupp. Tvärtom på att den som är en avgörande länk i en stor transportkedja har makten att ställa in viktiga flöden till stora kostnader för andra. Situationen är inte helt olik Hamnarbetarförbudets sits i Göteborg, fast där handlar det om varor medan flyget mest fraktar människor”, skriver DN Ledare.

Ledarredaktionen menar att piloterna sitter på en stor makt som moraliskt borde medföra stort ansvar, men att de i stället är en part som försöker krama ut det mesta möjliga av läget. ”Löneökningskrav på 13 procent från en grupp som med alla tillägg och påslag i genomsnitt tjänar omkring 93.000 kronor i månaden vittnar inte heller om någon betydande markkontakt, det är ett krav som svävar i det blå”.

Samtidigt börjar missnöjet bland resenärerna allt mer att märkas. I en insändare i samma tidning skriver resenären Ronny Frey att ”En SAS-pilot med en slutlön på 97.000 kronor efter tvåårig yrkesutbildning kan knappast räkna med några som helst sympatier från allmänheten när man strejkar för en lönehöjning på 13 procent”.

Ronny Frey förstår inte heller varför piloterna jämför sina löner med andra länder, som har hela andra levnadsomkostnader. ”Det är ju bara att söka jobb i det landet och flytta dit”, skriver han.

27 apr