Bevaka
Livsmedelsföretagen

Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Klimathotet

Löftet: Livsmedelsföretagen ska vara helt fossilfria 2030

Livsmedelsföretagen presenterar på onsdagen ett hållbarhetsmanifest. Det handlar om fem löften som ska bidra till att utsläppen minskar.

Livsmedelsföretagen skriver i manifestet att Livsmedelsindustrin ska vara en kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet.

− Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Vi är stolta över de insatser våra företag och vår industri redan har gjort men det betyder inte att vi är nöjda. Vi och hela den svenska livsmedelskedjan måste med kraft utöka och påskynda våra insatser för miljön och klimatet. Dagens konsumenter, kommande generationer och vi själva kräver det. Det är ett ansvar vi inte får och inte kommer att svika, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen, i ett pressmeddelande.

Enligt manifestet ska Livsmedelsföretagen 2030 vara helt fossilfria, arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet, att till 2030 uppnå 100 procent material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att dessutom arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i förpackningar, att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i leverantörsled och att effektivisera vattenanvändningen.

Bakom manifestet står bolag som Absolut, Almondy, Arla Foods Sverige, Arvid Nordquist, Coca-Cola Lantmännen Cerealia, Orkla Sverige och Pågen.

15 maj