Bevaka
Livsmedelsföretagen

TT
Svenska exporten

Ny rapport: Export kan lyfta svenska livsmedelsföretag

Trots att Sverige och Europa befinner sig i en högkonjunktur har många svenska livsmedelsföretag det tufft lönsamhetsmässigt.

Det försvårar eller omöjliggör olika investeringar i forskning och utveckling, samt satsningar på nya exportmarknader.

Det skriver Livsmedelsföretagen i rapporten: Goda exempel: så kan Sverige bli ett av världens främsta livsmedelsländer.

Det resulterar i sin tur att få svenska livsmedelsföretag lyckas idag ta klivet från att vara ett litet företag till ett stort vilket innebär att industrin som helhet präglas av låg tillväxt och outnyttjad potential.

”Jag har jobbat med livsmedel i över 20 år och vet vilken fantastisk potential den här industrin har. Därför är det så frustrerande att se hur företagen kämpar utan att riktigt komma någonstans, och det vill vi göra någonting åt”, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen visar i rapporten på andra länder som lyckats med olika livmedelssatsningar. Distriktet Champagne i Frankriker är ett exempel, eller Danmarks starka exportindustri.

” Vår försiktiga bedömning är att med rätt sorts satsningar kan den svenska livsmedelsexporten till år 2025 fördubblas till 100 miljarder kr och 10–15000 nya jobb skapas. Det skulle ta oss en bra bit på vägen mot att bli ett av världens främsta mat- och dryckesländer, en position som Sverige har alla förutsättningar att uppnå”, säger Björn Hellman.

12 jul 2018