Bevaka
Live

Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN
Företagens miljöarbete

Toppcheferna satsar på hållbarhet: ”Stor potential för bolagen”

Vill Sverige fortsätta ha en stark konkurrensfördel gäller det att fler företag tar tag i klimatfrågan. Flera toppchefer diskuterade hållbarhetsarbete vid ett panelsamtal under konferensdagen Hållbara Samtal Live, arrangerad av Di och Aktuell Hållbarhet.

Anna Ryott, styrelseproffs, menar att klimatomställningen går för långsamt. Trots att Sverige ligger i framkant med hållbarhetsomställningen krävs det mer för att Sverige ska behålla sin konkurrensfördel.

– Tittar man på klimatutmaningarna då inser man att vi behöver investera mer, öka innovationstakten och framför allt skulle jag vilja se väldigt mycket mer partnerskap, sa hon under panelsamtalet.

Dessutom krävs det stöd från regeringen. För att Sverige ska kunna nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2030 måste regeringen göra gedigna satsningar på laddinfrastruktur, anser Henrik Henriksson, vd på Scania. Ur hans synpunkt lönar det sig inte för företagen idag att ställa om till fossilfritt, när det inte finns infrastruktur som kan stödja det.

Anna Ryott menar att en hållbarhetsomställning innebär stor potential för företagen.

– Det jag ser nu är att allt fler framstående bolag kopplar FN:s globala mål till sin affär, till bolagets DNA och på det sättet skapar affärsmöjligheter, nya innovationer, lyckas attrahera framtidens talanger och få lojalare kunder, sa Anna Ryott.

26 nov 2019