Bevaka
Ledarsvepet

Ledarsvepet

”Vägen framåt handlar inte om små justeringar i Las”

De nya förslagen om ändringar i lagen om anställningsskydd är djupt ideologiskt rotade och flera fackliga företrädare tvivlar nu på Januariavtalets överlevnad, skriver flera ledarskribenter.

Pontus Almquist på Hallandsposten välkomnar reformeringen av las. Arbetsmarknaden behöver bli betydligt mycket mer flexibel. Dock måste mer göras, menar han.

”Dagens arbetsmarknad är utsatt för en helt annan internationell konkurrens än på 1970-talet när arbetsrätten och lagen om anställningsskydd kom till”, skriver Pontus Almquist.

Karin Phil på Göteborgsposten ställer sig tveksam till hur många nya jobb som kommer att skapas genom reformen. Hon efterfrågar ett större fokus på kompetensutveckling och uttrycker att Centerpartiet ofta hakar upp sig på att las är roten till allt dåligt.

”Debatten om anställningstrygghet är djupt ideologiserad. Det skymmer sikten för vad en bra lagstiftning på området bör handla om: en pragmatisk avvägning mellan arbetsgivarnas behov av flexibilitet, och de anställdas behov av trygghet”, skriver Karin Phil.

Sakine Madon på UNT:s ledarsida skriver att det är osannolikt att Jonas Sjöstedt kommer att fälla regeringen. Om något är det mer troligt att det är Liberalerna som kommer vackla kring Januariavtalet.

”Skulle S vackla efter hoten från vänsterhåll dras mattan under avtalet bort. När allt kommer till kritan vill partier också överleva”, skriver Sakine Madon.

28 maj