Bevaka
Ledarsvepet

Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: ”Sverige måste ha tydliga prioriteringar i EU-politiken”

Med EU-debatt i riksdagen och den kommande kommissionsordföranden Ursula von der Leyens förslag om införandet av en europeisk minimilön, har EU och den svenska arbetsmarknadsmodellen varit ett hett ämne på flera ledarsidor.

På DN debatt skrev arbetsmarknadens parter att regeringen måste stoppa förslaget. Svend Dahl på Bohusläningens ledarsida håller med om minimilöner kan leda till en överstatlighet och ett hot mot partsmodellen på arbetsmarknaden. I frågan är Stefan Löfven häpnadsväckande bekymmerslös. Det samma gäller för den svenska avgiften till EU som kan komma att höjas.

”Precis som i fråga om den sociala pelaren är risken annars att Sverige på grund av otydliga prioriteringar och bristande konsekvensanalys bidrar till att EU utvecklas i fel riktning” skriver Svend Dahl.

Jakob Sidenvall på Smålandsposten håller med om att Stefan Löfven är naiv i frågan om EU:s sociala pelares påverkan på den svenska arbetsmarknaden.

”Det är svårt att se hur den svenska regeringen skall navigera i dessa ombytliga vatten. Särskilt som man okritiskt bidragit till utformningen och antagandet av de grunddokument som dessa hot mot den svenska egenarten bygger på” skriver Jakob Sidenvall.

Sydsvenskans ledarsida skriver att EU-debatten i riksdagen visade på en enighet kring bevarandet av den svenska modellen, men att EU som ett hot till densamma inte är lika entydigt. De ifrågasätter ett eventuellt veto mot en höjning av EU-avgiften och menar att fördelarna som Sverige har fått genom medlemskapet inte ska förringas.

”Det är inget argument för att godta högre EU-avgift, men värt att hålla i minne då det framställs som om medlemskapet är en belastning för svensk ekonomi” skriver Sydsvenskan.

14 nov