Bevaka
Lars Ströman

TT
Ledarsvepet

”En fråga om politisk anständighet”

I veckan har det blåst mer än vanligt kring den ofta politiskt kontroversielle moderata riksdagsledamoten Hanif Bali. En skarp kritik riktad mot tidigare moderatledaren och utrikesministern Carl Bildt följdes av att den moderata partiledningen fråntog Bali sina utskottsplatser. Det har väckt diskussioner på flera ledarsidor runt om i landet.

Eskilstuna Kurirens ledarredaktion ställer sig frågan var gränsen för vad en moderat politiker får tycka går. De poängterar att problemet med Bali, och ett par andra moderata riksdagsledamöter för den delen, inte i första hand är deras raljanta ton, utan deras värderingar, där en människosyn som torde stå långt från den moderata värdegrunden ofta manifesteras på sociala medier. ”Det är en fråga om politisk anständighet och om att motverka polarisering i samhället. Men Moderaterna borde även se det som en maktfråga”.

De får medhåll från Lars Ströman på Nerike Allehandas ledarredaktion, som även han ifrågasätter att just kritiken mot Bildt var droppen som fick bägaren att rinna över. Ströman poängterar dessutom att Balis kritik mot Bildt kan ses som direkt felaktig, precis som den om busschauffören som bad bön på sin rast. Han hänvisar till en princip inom pressetiken som säger att personer med makt bör tåla mer. ”För Moderaterna är det tydligen tvärt om: Är du busschaufför så får du tåla både det ena och det andra. Men är du före detta utrikesminister, så kan du räkna med att partiledningen rycker ut mot en riksdagsledamot som är vårdslös med sanningen”.

Johan Söderström på Norrbottens-Kurirens ledarsida konstaterar att Moderaterna länge fört diskussioner kring Balis twittrande och att sanktioner mot honom även tidigare har utfärdats. Söderström menar dock att Balis twittermakt inte är att förväxla med politisk makt. ”Hanif Bali bidrar till polariseringen och en förflackning av det politiska samtalet. Det är i rollen som influencer hans påverkan ligger medan det är svårt att se honom få någon framskjuten roll inom politiken framöver”.

23 aug 2019
TT
Ledarsvepet

Ledare: Sverige har mycket att lära av finsk pragmatism

Riksdagsvalet i grannlandet har diskuterats flitigt på svenska ledarsidor de senaste dagarna men trots det konstaterar flera av dem att bevakningen har varit bristfällig. Enligt Lars Ströman på Nerikes Allehandas ledarsida betraktas finsk politik ofta med en överlägsenhet. Han menar dock att Sverige har mycket att lära av den finska pragmatismen där blockpolitiken är svag och ideologiska motståndare inte sällan styr ihop. ”Att Liberalerna och Centerpartiet inte sitter i regeringen är till exempel en snuttefilt till dem som inte vill överge Alliansen, trots att Alliansen inte längre existerar” skriver han. Eskilstuna-Kurirens ledarsida spekulerar i potentiella regeringsbildningar och beklagar sig över Centerns nederlag. De menar att partiets förlust ligger i att de givit vika åt de höger-konservativa partierna. ”Hade de i Finlands center tänkt mer som Annie Lööf hade detta inte hänt”.

Då en majoritet krävs för regeringsbildning i Finland återstår det nu att se vilka partier som sluter upp med SDP. Kring detta reflekterar Håkan Boström på Göteborgs-Postens ledarsida samtidigt som han oroar sig över den politiska splittringen som valresultatet visar på. Han pekar också på högerpopulistiska partiers bristande förmåga i att sitta i regeringsställning. ”Erfarenheten som finns talar för att grundproblemet med de högerpopulistiska partierna i Norden helt enkelt inte är att de driver regeringar i en extremistisk riktning, utan att de är opålitliga och instabila när det kommer till att ta regeringsansvar”.

18 apr 2019