Bevaka
Kulturdebatt

TT
I flödet

Hur blir det med Svenska Akademien? fPlus frågar experten

Vi fångar Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, för tre snabba frågor om Svenska Akademiens situation.

Hur stor är krisen, när började den och vilka bär ansvar för den?

–  Jag var övertygad om att de tre initiala avhoppen från Svenska Akademien skulle få de kvarvarande ledamöterna att ta sitt förnuft till fånga, men de gick snarare in för taktiken ”anfall är bästa försvar”.

– Det har gjort att krisen har blivit ytterst allvarlig. Som det ser ut nu, är akademin på väg att avskaffa sig själv, då det - enligt stadgarna – krävs 12 ledamöter för att välja in en ny ledamot. Det innebär att om någon i den kvarvarande akademin skulle avlida så finns det bara tio personer till hands, vilket gör att man inte kan välja in nya ledamöter. Skulle Sara Stridsberg hoppa av blir situationen ännu mer akut.

Hur ser framtiden ut för Svenska Akademien?

– Framtiden ser väldigt mörk ut av ovanstående anledning.

Vilken betydelse har krisen för litteraturpriset?

–  Akademins och därmed Nobelprisets status skadas naturligtvis av bråken. Det är också oroväckande att av de åtta ledamöter som gick segrande ur den nuvarande striden, har hälften inte någon dokumenterad erfarenhet av vare sig skönlitterärt skrivande eller litteraturkritisk verksamhet – alltså den sorts kompetens som måste ligga till grund för arbetet med Nobelpriset. Ska lekmän få så stort inflytande över Nobelpriset, finns all anledning till oro.

13 apr 2018