Bevaka
Kritiken mot upphandlingarna

Kritiken mot upphandlingarna

Generaldirektören: Viktig statistik om upphandlingar saknas

Kritiken mot hur offentliga upphandlingar görs i Sverige har varit massiv från näringslivets håll. Nu går Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten, i en debattartikel i DI och bekräftar att det finns stora problem.

”Offentliga upphandlingar utgör en femtedel av Sveriges ekonomi, men systemet lider enligt regeringen av allvarliga brister. Faktum är att vi inte ens vet hur mycket pengar som läcker eftersom statistiken oacceptabelt nog fortfarande saknas”, skriver hon.

Regeringen vill nu ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ansvara för en statistikdatabas med uppgifter om annonserade upphandlingar. Inger Ek välkomnar initiativet som ett viktigt första steg mot en heltäckande statistik på de offentliga inköpen och efterlyser också nationell inköpsstatistik, vilket näringslivet länge efterfrågat.

”Näringslivet är nämligen väl medveten om att sådan statistik synliggör potentiella affärsmöjligheter. Den ger företag möjligheter att analysera den offentliga marknaden och räkna på offentliga kontrakt”.

Upphandlingsmyndigheten generaldirektör uppger att det inte går att avgöra om offentlig upphandling läcker pengar.

”Ingen vet, för statistiken saknas och det är oacceptabelt. Vad vi däremot vet är att offentlig upphandling inte får läcka pengar. Statistik är därför avgörande för den fortsatta utvecklingen på upphandlingsområdet”, skriver Inger Ek i DI.

4 jun