Bevaka
Kritiken mot upphandlingarna

Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kritiken mot upphandlingarna

Svenonius räknar med stora fördelar med förändringen

Sveriges största offentliga förändring, hävdade vissa när Region Stockholm, i maj, beslutade att införa en kategoristyrd inköpsorganisation. Viktiga beståndsdelar i arbetssättet är kundfokus och tvärfunktionella team, skriver Inköpsrådet.

Finansiella tjänster, resor, kontor och energi är områden som redan är igång. I november tillkommer bland annat läkemedel, under 2021 inkluderas även sjukvårdsmaterial. De 24 kategorier som startar under året utgör ungefär en fjärdedel av samtliga potentiella kategorier.

Regionfinansrådet Iréne Svenonius, (M) räknar med att ett nytt arbetssätt innebär ökad kunskap om marknaden och om produkterna, bättre kravställningar och avtalsuppföljningar samt lägre priser.

Det ekonomiska målet är förhållandevis lågt satt:

– Förändringen kommer att fokusera på att åstadkomma besparingar om minst fem procent per inköpskategori inom tre år, säger hon.

Med introduktionen av tvärfunktionella team jobbar regionens upphandlare närmare andra kompetenser som ekonomi och juridik. Iréne Svenonius ser framför sig roligare och bredare uppdrag

– Tillsammans kan vi dra lärdomar om hur vi kan bli bättre. Nu bygger vi upp forum för erfarenhetsutbyte, både digitala och fysiska.

Region Stockholm vill också öka kvalitén i inköpsprocesserna genom att fokusera på hållbarhet och större inslag av innovation. Effektivare analytiska verktyg, bättre samspel internt och med leverantörer ska göra det lättare, enligt Inköpsrådet.

23 jun
Kritiken mot upphandlingarna

Så påverkar pandemin kvalificeringskraven

Höga krav på omsättning, många års erfarenhet, uthållighet och förmåga att leverera är faktorer som vinner anklang hos myndigheter när det är dags att bedöma vilken leverantör som ska tilldelas en upphandling.

Framöver lär det bli svårare för en myndighet att få till krav för att ställa en diagnos på leverantörens ekonomiska ställning och förutspå en prognos om kommande leveranser, menar advokaten Pernilla Rasiwala i en krönika på Inköpsrådets webbsida.

Hon anser att en myndighet till och med kan avstå från att ställa ekonomiska kvalificeringskrav, eftersom det dels inte är någon skyldighet legalt, dels inte är rimligt att ställa tuffa krav mitt en pandemi.

”I de fall som myndigheten finner det nödvändigt att ställa krav på en viss ekonomisk eller finansiell ställning så är det viktigt att myndigheten överväger den specifika kravnivån och i synnerhet dess betydelse för mindre företag som kanske inte har samma ekonomiska uthållighet i den globala krisen som ett större företag har.”

Pernilla Rasiwala råder leverantörer, som får tampas med högt ställda krav, att ta kontakt med upphandlaren eller skriva en fråga och påtala olämpligheten i kravet för myndigheten.

Hon spår att den globala krisen ger avtryck i form av nya idéer och lösningar, kreativa samarbeten mellan det privata och det offentliga.

”Jag hoppas att vi får se nya modeller, där det offentliga och det privata arbetar tillsammans för att få leveranserna att fungera”, skriver Pernilla Rasiwala.

3 jun
Kritiken mot upphandlingarna

Näringslivet sätter sitt hopp till upphandlade kontrakt

Offentliga kontrakt är räddningsplanka för många företag i coronatider. Samtidigt finns en oro för att upphandlade kontrakt ska drabbas, rapporterar Dagens Samhälle.

Signaler från det offentliga om minskade behov av bland annat besöks- och konferensverksamhet fick oron att sprida sig i företagarleden, enligt Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna.

– Det har ju ofta varit livlinan under sämre tider eftersom det offentliga inte är lika beroende av konjunkturernas fluktuationer, säger han. 

Många kommuner är medvetna om den prekära situationen för de lokala företagen och försöker stötta på olika sätt.

Hyresfritt i kommersiella lokaler, anstånd med betalningar och lokala inköp i direktupphandlingar när andra ramavtal saknas är några exempel. Ett annat sätt att underlätta för mindre företag att vara med i upphandlingar, är att dela upp större upphandlingar i mindre. 

Värnamo är ett exempel. Här köper inte kommunen mat utan istället kött, potatis, rotfrukter och mejeriprodukter.

– En av anledningarna är att göra det lättare att få in anbud från mindre företag, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Företagarnas Magnus Johansson uppmanar kommuner att fortsätta att köpa inom ramen för upphandlade kontrakt och inte pausa planerade upphandlingar.

– Vi förstår att det finns utmaningar för upphandlande myndigheter, det här kan vara det som gör att företag överlever eller inte, säger han, skriver Dagens Samhälle.

20 maj
Kritiken mot upphandlingarna

Här är inköpschefens elva tips

Leverantörer som håller tidsramarna, betalar skatt, har bra arbetsmiljö och klarar kraven på hållbarhet. Så vill Helsingborgs stad ha det.

Men för att veta att leverantören är duktig och kommunen får vad den efterfrågar gäller det att följa upp verksamheten och prioritera hållbarhetskraven, understryker Camilla Alfredsson, tf inköpschef.

På inköpsrådets webbplats skriver hon: ”Klarar vi inte av att följa upp riskerar vi att hamna i ett läge där den som ljuger bäst vinner och företag som sköter sig missgynnas.”

Annars är risken att dopade anbudsgivare blåser upp sig till något de inte är, enligt Alfredsson.

Att tänka på inför en upphandling:

 • Ta fram upphandlingar för 12-24 månader framåt. Gärna i excel, så ni kan sortera.
 • Skriv in upphandlingens samlade volym i kronor.
 • Sortera den samlade volymen så att upphandlingar med störst värde kommer först.
 • Samla upphandlare och hållbarhetsstrateger och gå igenom listan uppifrån. Vad finns det för typ av miljöpåverkan? 
 • Markera de som har någon form av miljöpåverkan inom klimat (energi och transporter), kemikalier, cirkulär ekonomi.  Eller de miljöområden som din kommun prioriterar i kommunens styrdokument. Sätt fetstil på de som påverkar barn. 
 • Sätt poäng: 0=ingen eller låg påverkan, 1=påverkan, 2= stor påverkan/strategiskt viktigt område för kommunen/det finns eldsjälar och engagemang
 • Sortera listan igen efter poäng så att de som får en 2:a kommer överst.
 • Ta fram hur mycket resurser ni har för att ställa hållbarhetskrav och följa upp dem.
 • Gå igenom listan uppifrån igen. Vilka ska ni prioritera utifrån de resurser ni faktiskt har? Kill your darlings! Vilka får vänta till nästa gång?
 • Förankra listan med chefer, kollegor och andra nyckelpersoner.
 • Gör om proceduren för sysselsättningskrav, etiska villkor eller arbetsrättsliga villkor.
11 maj