Bevaka
Korruption

Mostphotos
Korruptionen i Sverige

Listan: Tio vanliga förklaringar till mutbrott

Kunskapsbrist, missförstånd och gammal vana är vanliga förklaringar till mutbrott. Det visar en genomgång av runt 100 domar sedan 2013, rapporterar Inköpsrådet.

Institutet mot mutor, IMM, hoppas att kartläggningen ska bli en del av arbetet med att stävja korruption i arbetslivet.

Generalsekreterare Natali Engstam Phalén är bekymrad över att kunskapsbrist är en vanlig förklaring till mutbrott.

– Det visar på ett behov av mer kunskap och är extra tydligt i affärsrelationen offentligt-privat än inom affärer som sker inom privat sektor, säger Natali Engstam Phalén.

En annan vanlig förklaring bland mutåtalade är att det har uppstått ett missförstånd. I 31 procent av fallen anges det som anledning till brottet.

Natali Engstam Phalén betonar vikten av vaksamhet och tydlighet i olika situationer.

– Det tycks vara vanligt att offentligt anställda utsätts för mutförsök, lite trevande testas möjligheten att muta en person, säger hon till Inköpsrådet.

Därför uppstår mutbrott:

  • Skuld läggs på annan.
  • Hänvisning till att regler eller lagstiftning varit obekant.
  • Glömska. Att händelsen eller vissa omständigheter fallit i glömska.
  • Missförstånd. Exempelvis att en betalning gäller annat än en muta.
  • Förnekelse. Hävdar att anklagelserna inte stämmer.
  • Sedvänja. Förklarar agerande med att det rört sig om tillåten gästfrihet.
  • Förväntningar. Agerar efter vad som förväntats av andra.
  • Ohälsa. Gärningen förklaras med fysisk eller psykisk ohälsa.
  • Vill få ekonomisk vinning.
  • Förbättrad affärsrelation. Ses som en del av god affärsmässighet.
25 maj