Bevaka
Konservatism

Tamas Kaszas / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Blåser det verkligen konservativa vindar?

I ett reportage i SVT:s Agenda i söndags presenterade Mattias Karlsson (SD) den nya konservativa tankesmedjan Oikos. I samband med det har flera ledarskribenter i landet reflekterat över den konservativa ideologin.

Karin Pihl på Göteborgs-Postens ledarsida menar att det är en vanlig föreställning att konservatismen är på frammarsch. Inte minst med tanke på SD:s höga opinionssiffror och debatten kring migration och gängkriminalitet.

”Men (...) man förvandlas inte till en renlärig konservativ för att man inte vill att ens son ska bli knivrånad på väg till fotbollsträningen eller för att man tycker att det är obehagligt att bostadshus sprängs” skriver Karin Pihl.

Mattias Karlsson på Hallandspostens ledarsida skriver om valet av namn på tankesmedjan. Han ser en fara i namnet ”Oikos”, som betyder hem på grekiska.

”Den som inte vågar lämna sin hemort och bara vill hålla fast vid det man känner till sedan tidigare kan lätt bli hämmad i utvecklingen. Det gäller inte bara individer utan även hela samhället kan hamna på efterkälken utan impulser och intryck från omvärlden” skriver Mattias Karlsson.

Daniel Braw, på Norrbottens-Kurirens ledarsida skriver om globaliseringen och dess förtjänster. Han hänvisar till en ny bok av den slovakiske forskaren Dalibor Rohac och ställer sig frågande till varför högern har gått i en mer protektionistisk riktning.

”De institutioner som det idag är populärt att kritisera och avfärda var de institutioner genom vars ramverk stora delar av Europa blev en fri, välmående och fredlig kontinent efter andra världskriget” skriver Daniel Braw.

6 feb