Bevaka
Konkurs

TT
Den svenska konjunkturen

Entreprenörens dröm i kras  – spår en "tsunami av konkurser"

Coronakrisen har lamslagit det svenska näringslivet, varslen är på högre nivåer än vid finankrisen och rekonstruktioner och konkurser följer i spåren. Nu meddelar matvarukedjan Paradiset att de ansökt om konkurs.

– Vi hade klart med en finansiering som skulle möjliggöra för oss att driva verksamheten i minst ett år framöver. Men i och med oron på börserna drog en av de stora investerarna sig ur. Just nu är det ingen som vågar investera pengar och för oss blev läget ohållbart, säger Paradisets grundare Johannes Cullberg till fPlus.

Johannes Cullberg berättar att coronapandemin lett till ”en katastrof” för småföretagen.

– Hanteringen har blivit lite panikartad och har lett till en isolering där människor har försvunnit från gator och torg vilket har påverkat alla företag. Känslan för nästan alla småföretagare just nu är ’panik’.

Hur känns det?

– Fruktansvärt. Jag har lagt de senaste sex åren av mitt liv och all min vakna tid på det här. Jag är entreprenör och jag kommer att fortsätta slåss för det som jag brinner för, vilket är att göra det jag kan för att rädda planeten. Jag kommer göra allt jag kan för att rädda verksamheten även om det nu känns det hopplöst.

Nyligen presenterade regeringen ett krispaket för att rädda de svenska företagen ur krisen. Krispaketet innehöll bland annat korttidspermittering, uppskov med skatteinbetalningar och ett tillfälligt statligt stöd till sjuklönekostnader. Men krispaketet har bara inneburit att många företags skuldbörda kommer att öka, konstaterar Johannes Cullberg.

– Med de lösningar som presenterats har man getts valet: Antingen dör du i dag eller så dör du om tre månader. Även lösningar som korttidspermittering slår fel för många. Varje krona som läggs på när du inte har intäkter är en krona som inte finns.

Vad skulle du vilja se från regeringen i det här läget?

– Det skulle behövas ett krispaket som kan ge stöd i form av rena bidrag och inte lån. Får inte småföretagen hjälp nu så kommer det tillkomma mer kostnader för staten i form av minskade skatteintäkter, försörjningsstöd och liknande.

– Framöver kommer vi att se en tsunami av konkurser, säger han.

24 mar