Bevaka
Kompetensutvisningarna

Kompetensutvisningarna

Arbetskraftsinvandrare sågar Sverige som arbetsland

Sju av tio arbetskraftsinvandrare är negativt inställda till att rekommendera Sverige som arbetsland, visar en ny rapport från stiftelsen Diversify.

Det skriver tidningen Entreprenör.

Enligt rapporten har 60 procent av de nära 600 intervjuade arbetskraftsinvandrarna antingen nekats förlängning av sina arbetstillstånd eller så sitter de fortfarande fast i beslutsprocessen.

Samtidigt visar rapporten att den genomsnittliga väntetiden för en visumansökan är 15 månader. För 90 procent av dessa var väntetiden mellan 1 och 35 månader.

– Sverige är ett fantastiskt land att bo och arbeta i. Men jag känner mig upprörd över hur visumsituationen har hanterats. Jag kan inte bestämma mig om det negativa känslorna väger tyngre än de positiva, säger en av flera bekännelser från anonyma arbetskraftsinvandrare i Diversifys rapport.

– Även om det är vida känt att många att utrikesfödda talanger utvisas från Sverige efter bagatellartade missar, är det första gången som fenomenet mätts i siffror, hävdar Matthew Kriteman, verksamhetschef på Diversify.

Mest anmärkningsvärt i rapporten är enligt Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, att hela 70 procent av respondenterna inte skulle tänka sig att rekommendera andra utomeuropeiska talanger att söka sig till Sverige.

– Det naturligtvis skadligt för näringslivets kompetensförsörjning när Sverige inte anses som ett bra land att jobba i.

14 feb
Kompetensutvisningarna

Migrationsverkets avslag: Ali Omumi ”smittad” av tidigare utvisning

Den uppmärksammade rapporteringen om den nu utvisade ABB-ingenjören Ali Omumi har tagit en ny vändning, rapporterar Entreprenör.

Trots att ett jobb väntar hos ABB, nekas han återigen arbetstillstånd i Sverige av Migrationsverket. Anledningen är att myndigheten bedömer att hans senaste arbetstillståndsansökan ska följa samma exempel som den tidigare avslagna ansökan.

Att följa en sådan praxis innebär att Migrationsverket bedömer att arbetskraftsinvandrare som blivit utvisad därefter är ”smittad” av denna utvisning så länge som Migrationsverket, efter eget godtycke , bedömer lämpligt, hävdar Johannes Forssberg vid Centrum för rättvisa, som driver Ali Omumis fall.

– Det är ytterst anmärkningsvärt och saknar stöd i lag, förarbeten eller rättspraxis, säger han till Entreprenör.

Lisa Danling, pressekreterare vid Migrationsverket, svarar att Migrationsverket måste göra bedömningen i varje enskilt fall.

– Vi förstår att det kan vara frustrerande för den enskilde, säger hon. Samtidigt hänvisar hon till möjligheten att överklaga domen om man inte finner att den är rättvis.

Johannes Forssberg menar att Migrationsverket gör sig skyldig till rättsosäker hantering och att de försöker frånsäga sig ansvar genom att hänvisa till möjligheten att överklaga.

– Det faktum att beslut går att överklaga är ingen ursäkt för rättsosäkra beslut, där Migrationsverket tillämpar påhittade regler.

7 dec 2018