Bevaka
Kompetenskrisen

Kompetenskrisen

Skriande kompetensbrist i Stockholm

Läget är extremt. På kort tid har Stockholm gått från en ”påtaglig arbetskraftsbrist” till en ”extrem arbetskraftsbrist”. Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms handelskammare, levererar klartext när han beskriver arbetsmarknaden i huvudstadsregionen.

I en färsk rapport, Kompetenskrisen hotar företagen, lyfter Stockholms handelskammare fram ett antal problem kopplade till Stockholms arbetsmarknad, men som finns i hela Sverige, enligt redaktionen på Svenskt Näringsliv.

Bland annat är utbildningarna inte anpassade efter näringslivet efterfrågan.

– Utbildningsväsendet måste rikta tydligare insatser mot de kompetenser där bristen är störst. Det finns inget som tyder på att den blir mindre framöver – snarare tvärtom, säger han.

Företag som inte hittar arbetskraft tvingas säga nej till affärer och kan inte växa i den utsträckning som annars vore möjlig. Vissa väljer då att förlägga delar av sin verksamhet i andra länder.

Rapporten visar också att Stockholm drabbas hårdast av kompetensbristen. Här finns 40 procent av landets vakanser, trots att bara en dryg femtedel av den arbetsföra befolkningen finns i huvudstaden.

En orsak är att ekonomin är starkt beroende av högkvalitativa tjänster inom teknik och finans, branscher där bristen på kompetens är allra störst.

– Digitaliseringen är en stark kraft som kräver att vi alla tänker till på vilka kompetenser vi har och vilka vi behöver i framtiden, säger Stefan Westerberg till redaktionen.

20 maj
Lina Alriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kompetenskrisen

Mitt i kockbristen: Här är restaurangen som lånar ut kockar

Kockbristen är skriande i hela landet, men inte på Isaberg Restaurang. För första gången på sju år har de till och med övertalighet på kockar och lånar ut kockar till kollegor på andra anläggningar under lågsäsong.

Bakom framgången ligger ett kreativt samarbete. I Småland har nätverket Småland Resorts skapat ett lokalt snabbspår för nyanlända med tidigare erfarenhet av restaurangbranschen. Krögaren Hans Palmgren på Palmgrengruppen (där Isaberg ingår) är ordförande i Småland Resorts.

– Nu har vi trampat upp ett snabbspår som vi kan använda oss av även fortsättningsvis. Jag tror att det gäller att inte krångla till det för mycket, vi har fokuserat på det praktiska handlaget och det har bevisligen fungerat bra, säger han.

– De fick varsin råvarukorg och uppmaningen att laga vad de ville. Vi tittade på om det fanns något kockämne i dem. Hur arbetade de, hur hanterade kniven och hygienen?

Hans Palmgren betonar att samarbetat med kommunerna och Arbetsförmedlingen har fungerat smidigt.

– Det handlar om att hitta rätt människor som vill hjälpa till, och det har vi lyckats göra här. Gislaveds kommun har till exempel ställt upp helhjärtat för att hjälpa oss, de inser att varje familj som kan försörja sig själva är en vinst för hela kommunen, säger han.

Samtidigt har de medverkande arbetsgivarna haft ett stort personligt engagemang.

– Vi har lagt ner mycket ideell tid. Det kan vara allt från att hjälpa till med körkort till att hitta en bostad, säger han.

19 mar