Bevaka
Kollektivavtalens framtid

Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Kollektivavtalens framtid

Kollektivavtalets dag: systemet som överlever

I dag, 17 mars, är kollektivavtalets dag. ”Systemet har överlevt många påfrestningar och idag ligger de största hoten i att medlemmarna sviker LO-facken – och att politiken vill lägga sig i partsmodellen”, skriver Arbetsmarknadsnytt.

Ungefär 90 procent av de anställda på den svenska arbetsmarknaden omfattas av kollektivavtalen, något som Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, tycker är bra eftersom det stärker den svenska modellen. Det som han anser vara problematiskt är snarare att det blir färre medlemmar i LO-kollektivet.

Samuel Engblom, från TCO, säger i stället att deras medlemsantal har ökat det senaste decenniet: ”Kollektivavtalstäckningsgraden är stabil kring 90 procent. Arbetsgivarnas höga organisationsgrad är en viktig förklaring till det, men även att vi fortsätter att organisera medlemmar och kräva avtal hos arbetsgivare som inte har det. Sådana krav slutar ofta med att de går med i en arbetsgivarorganisation”, skriver han till Arbetsmarknadsnytt.

Claes Stråth, som under nästan tio år var generaldirektör för Medlingsinstitutet, säger att det är arbetsgivarna som bär upp kollektivavtalet.

– Det är arbetsgivaren som tecknar kollektivavtal som bestämmer täckningsgrad, säger han.

Ibland vill dock politiken blanda sig in i kollektivavtalen, vilket försvagar partsmodellen.

– Lagstiftning har kommit in successivt. Första brottet var under 70-talet, med LAS, MBL och Förtroendemannalagen, säger Anders Weihe, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, till Arbetsmarknadsnytt. Han påpekar dock att under de senaste åren har parternas inflytande ökat igen.

17 mar 2019