Bevaka
Klimatomställningen

Klimatomställningen

Svenskt Näringslivs hållbarhetschef: ”Miljötillstånden är ett hot mot omställningen”

För att det svenska näringslivet ska ha en chans att klara av netto noll målet 2045 krävs det att näringspolitiken levererar.

Det säger Lina Håkansdotter, Svenskt Näringslivs nya avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur till tidningen Aktuell Hållbarhet.

”Sverige har extremt goda förutsättningar. Vi har en råvarusituation, ett energisystem och en bioindustri som gör att vi absolut kan ta oss dit. Vi har också en välutbildad befolkning och ett innovationsklimat på det här området som ger oss fördelar framför andra”.

För att klara av den utmaningen är det dock av högsta vikt att lösa miljötillståndsfrågan. Det handlar om långa rättsprocesser som skapar stor osäkerhet och som kan leda till uteblivna investeringar.

Istället ägnar sig politiken åt en tämligen meninglös symbolpolitik, menar Lina Håkansdotter.

”Frågan är komplicerad och det finns mycket målkonflikter i den. Därför tar man inte i den och det är förstås fel och frustrerande för de företag som drabbas. Istället smäller man till med saker som elcykelpremie, kemikalieskatt och skatt på plastpåsar. Det är inte dessa åtgärder som sätter fart på den omställning som måste till”, säger Lina Håkansdotter till Aktuell Hållbarhet.

I intervjun lyfter hon även fram Svenskt Näringslivs arbete med projektetet, Kraftsamling elförsörjning, som handlar om att säkerställa ett konkurrenskraftigt och leveranssäkert elsystem till 2045.

10 mar