Bevaka
Klimathotet

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
I flödet

Vi behöver mer el för att klara klimatet

Hur viktig är klimatfrågan för svenska företag?

– Klimatet är en överlevnadsfråga för hela samhället och näringslivet är en central del av lösningen. Därför stödjer Svenskt Näringsliv målet om netto-noll utsläpp år 2050, både i Sverige och på EU-nivå.

– Det är i linje med Parisavtalets mål, det innebär en tydlig riktning och öppnar samtidigt för olika lösningar.

Flera svenska branscher har presenterat färdplaner för hur de ska kunna bli fossilfria eller klimatneutrala. Vad krävs för de planerna ska kunna genomföras?

– De två åtgärder som nästan alla branscher pekar på som möjliga lösningar är elektrifiering och övergång från fossila bränslen till bioenergi.

– Det förutsätter en leveranssäker tillgång till både klimatneutral el och hållbar bioenergi till konkurrenskraftiga priser. Det är en stor omställning som förutsätter ett brett engagemang från politik och samhälle.

Två reaktorer i Ringhals ska snart stängas. Hur säkrar vi den långsiktiga tillgången till klimatneutral el om kärnkraften avvecklas?

 – FNs klimatpanel IPCC pekade nyligen på hur viktigt det är att förstärka såväl investeringarna som forskningsinsatserna för all klimatneutral teknik som kan bidra till minskade utsläpp. Det gäller även kärnkraft, likväl som annan teknik. Det är precis vad även Sverige måste göra.

 – För att långsiktigt säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige krävs därmed goda förutsättningar för investeringar och forskning, och att alla tekniker tillåts.

1 feb