Bevaka
Kemi

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Svenska exporten

IKEM: Mindre företag är mer oförberedda inför brexit

Under kvartal fyra 2018 uppvisade kemi-, gummi- och plastindustrin – IKEM:s mest konjunkturkänsliga delbranscher – svagt vikande exportvolymer. Det säger säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, i ett pressmeddelande. Redan i kvartal tre indikerade kemi- samt gummi- och plastindustrin en avtagande tillväxttakt.

Av den svenska exporten till Storbritannien under januari-november 2018 stod IKEM-företagen – Innovations- och kemiindustrierna – för en knapp fjärdedel. Exportvärdet var knappt sju procent av IKEM-företagens totala export.

‒ Det kan även vara värt att påpeka att för EU som helhet står exporten till Storbritannien för en betydligt större andel, åtta procent. Ungefär 50 procent av IKEM-företagens export går till övriga länder inom EU. Det innebär i sin tur ett indirekt exportberoende till Storbritannien, säger Carl Eckerdal i pressmeddelandet.

En konjunkturenkät som har besvarats av företag som är medlemmar i IKEM visar också att det skiljer stort mellan hur stora och små företag förbereder sig inför olika utfall av brexit. De stora företagen är jämförelsevis mer förberedda än de mindre.

Exempel på förberedelser är att man har säkrat upp kompetens inom tullområdet och att man har undersökt vilka nya produktkrav som kommer att gälla, skriver IKEM.

‒ En hård brexit riskerar att bli kännbart för många företag, men det är inte alla som har resurser ”in-house” för att förbereda sig och då tenderar företagen att vänta och se vad som händer, avslutar Carl Eckerdal.

21 feb 2019