Bevaka
Johan Norberg

Svenskarnas löner

Därför har svenskarna aldrig varit rikare

Svenskarna har sedan slutet av 1990-talet bara blivit rikare och rikare. Det visar nättidningen T:s stora genomgång av svenskarnas löner.

– Svenskarna har aldrig varit rikare än nu. Vi har fått en bättre privatekonomi och ett högre välstånd. Förändringen är kraftig och den har skett i högre takt än de flesta andra länder i Europa, säger Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning, till T:.

Särskilt under perioden 1995-2007 hade Sverige en god ekonomisk tillväxt. Men även sedan dess har Sverige klarat sig relativt väl. Inkomsterna har ökat stadigt och svenskarna har blivit rikare och rikare. De nominella löneökningarna har varit lägre sedan 1995 men i gengäld har inflationen varit mycket lägre, vilket har lett till rejält ökad köpkraft.

Orsaken, enligt de experter som T: har talat med, är ett antal reformer som genomfördes på 90-talet:

  1. En effektivisering av den offentliga sektorn. Den hade växt varje år fram till mitten på 1980-talet men nu konkurrensutsattes den och valfrihet infördes i vissa delar.
  2. Ett antal privatiseringar och avregleringar genomfördes också som banade väg för it-företagens tillväxt och stärkte svensk konkurrenskraft.
  3. Det gamla pensionssystemet som hotade att bli väldigt dyrt fasades ut och ersattes av ett nytt system som bättre följer den ekonomiska utvecklingen.
  4. 1990 genomfördes en stor skattereform som sänkte de högsta marginalskatterna från 70–80 procent till 50 procent.
  5. 1997 kom också Industriavtalet mellan fack och arbetsgivare som skulle få stor betydelse för att hålla nere löneökningarna genom att låta den konkurrensutsatta delen av ekonomin bestämma taket för andra sektorers löneökningar, genom det så kallade märket.

Enigt Andreas Bergh har reformer som jobbskatteavdrag och sänkt värnskatt mindre betydelse.

Johan Norberg säger att det som bidragit mest till den gynnsamma utvecklingen för svenskarnas plånbok är globalisering och frihandel.

– Frihandel, öppenhet och globalisering är det som har gjort Sverige rikt. De flesta andra länder har satsat på att skydda sina industrier vilket har varit hämmande, säger han till T:.

9 jan