Bevaka
Januariavtalet

I flödet

Timbro lanserar JÖK-granskning

Nu lanserar liberala tankesmedjan Timbro ”Reformbevakaren”, en digital plattform där utfallet av januariöverenskommelsens 73 punkter ska bevakas och granskas fram till nästa val.

Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall berättar för fPlus om vad satsningen går ut på.

Timbro lanserar Reformbevakaren som ska bevaka och granska januariöverenskommelsen. Varför gör ni den här satsningen?

– Många inom borgerligheten var med rätta kritiska till hur uppgörelsen kom till, däribland jag själv. Men oavsett processen ingår flera mycket positiva initiativ till viktiga reformer. Vår roll under mandatperioden blir att fortsätta skildra de tuffa samhällsutmaningar som Sverige står inför, påminna om de löften som regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna gett och bilda opinion för marknadsliberala lösningar, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Hur går själva granskningen till?

- Reformbevakaren består av två delar. Dels en ögonblicksbild av i vilket skede som samtliga 73 punkter i uppgörelsen befinner sig, dels en mer djuplodande bevakning av 20 liberala reformlöften. Det är våra projektledare som ansvarar för den löpande bevakningen, men även närstående organisationer och enskilda opinionsbildare kommer aktivt uppmuntras att bidra med synpunkter och kommentarer på det som händer i politiken. Min ambition är att vi i god tid innan valet 2022 ska kunna avgöra om de liberala reformlöften som gavs i Januariöverenskommelsen infriades eller inte.

Vilka frågor i överenskommelsen räknar ni med att det kommer att bli särskild dragkamp om?

– Dragkamp lär uppstå i samtliga frågor där skrivningarna medger tolkningsutrymme, konstigt vore det annars. Hårdast debatt lär vi få se i de fall där arbetarrörelsens olika delar upplever sig utmanade, till exempel löftet om en moderniserad arbetsrätt med förändrade turordningsregler samt reformeringen av hyresmodellen.

9 apr