Bevaka
Januariavtalet (JA)

Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Partiledardebatten vittnar om de politiska sprickorna

Sedan söndagens partiledardebatt i Agenda och onsdagens debatt i riksdagen har den svenska regeringsbildningen och partiledarnas prestationer debatterats flitigt på landets ledarredaktioner. ”Det är inte år 2014 längre” konstaterar Karin Phil på Göteborgs-Posten och ifrågasätter politikernas verklighetsförankring.

Istället för att presentera lösningar på samhällets stora utmaningar menar Karin Phil att partiledarna fastnar i känsloargument och slentrianmässiga svar.

Karin Bergkvist på Gefle Dagblads ledarsida skriver om migrationen, något som delar Januariavtalets parter. Största sprickan syns kanske hos Socialdemokraterna som å ena sidan tacklas med Miljöpartiets krav på en mer human flyktingpolitik och å andra sidan med den ekonomiska bördan hos kommunerna, som till stor del är S-styrda.

”När nu S-ledaren uttalar sig om en stramare migrationspolitik för att sedan delvis pudla förstärker det bara bilden av en socialdemokrati med en spretig, inkonsekvent migrationspolitik” skriver Karin Bergkvist.

Sprickorna i Januariavtalet tycks dock ena dess opposition, menar Reidar Carlsson på Norrtelje Tidning. Han skriver att M, KD och SD mer än gärna svartmålar det politiska läget. ”Men Ebba Busch Thor bortser från att det inte fanns någon majoritet i riksdagen för en sådan regeringspolitik. Eller menar hon att Sverigedemokraterna i stort sett har samma politiska mål som allianspartierna?”

17 okt
Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledarsvepet: ”När börjar politiker tala om prioriteringar på allvar?”

På onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för år 2020. Budgetsatsningarna är stora, men i själva verket är det marginella skillnader för svenska folket som presenteras, skriver flera ledarsidor som ifrågasätter regeringens prioriteringar.

Borås Tidnings ledarsida menar att budgeten inte tar tag i de verkliga samhällsproblemen. De skriver att reformutrymmet från Januariavtalet präglas av en plottrighet, där alla partier tycks ha svårt att stå bakom förslagen, samtidigt som ingen nödvändig skattereform presenteras. ”Är det inte i budgettider som dessa som det finns all anledning att gå från ord till handling om hur en skattereform ska genomföras?”

Även Max Sjöberg på Hallandspostens ledarsida efterfrågar tydligare prioriteringar i budgeten, inte minst i tider där rättsväsendet, landets kommuner och skolan står inför stora utmaningar. ”I stället för att vifta med skattehöjningar som naturlig lösning borde fokus riktas mot besparingar som kan göras i dag” skriver han och pekar på Sveriges höga barn- och studiebidrag och generösa föräldraförsäkring.

Samtidigt presenteras tveksamma och dyra förslag som elcykel-premie, utvecklingsår och en ”familjevecka”. ”Det går naturligtvis att argumentera för var och en av dessa utgifter, men det är ärligt talat tveksamt om staten spenderar de medel den får in optimalt” skriver Max Sjöberg.

Reidar Carlsson skriver på Norrtelje Tidnings ledarsida att Socialdemokraterna tycks ha bortprioriterat sin egen politik. Han menar att partiet borde vara mer delaktiga i områden som försvar och rättsväsende. ”Men den interna kritiken mot att en S-styrd regering genomför så lite socialdemokratisk politik lär bli större och större ju längre mandatperioden går. Dessutom lär Socialdemokraterna få svårt att locka nya väljare” skriver Reidar Carlsson.

21 sep