Bevaka
Januariavtalet (JA)

Ledarsvepet

”Vägen framåt handlar inte om små justeringar i Las”

De nya förslagen om ändringar i lagen om anställningsskydd är djupt ideologiskt rotade och flera fackliga företrädare tvivlar nu på Januariavtalets överlevnad, skriver flera ledarskribenter.

Pontus Almquist på Hallandsposten välkomnar reformeringen av las. Arbetsmarknaden behöver bli betydligt mycket mer flexibel. Dock måste mer göras, menar han.

”Dagens arbetsmarknad är utsatt för en helt annan internationell konkurrens än på 1970-talet när arbetsrätten och lagen om anställningsskydd kom till”, skriver Pontus Almquist.

Karin Phil på Göteborgsposten ställer sig tveksam till hur många nya jobb som kommer att skapas genom reformen. Hon efterfrågar ett större fokus på kompetensutveckling och uttrycker att Centerpartiet ofta hakar upp sig på att las är roten till allt dåligt.

”Debatten om anställningstrygghet är djupt ideologiserad. Det skymmer sikten för vad en bra lagstiftning på området bör handla om: en pragmatisk avvägning mellan arbetsgivarnas behov av flexibilitet, och de anställdas behov av trygghet”, skriver Karin Phil.

Sakine Madon på UNT:s ledarsida skriver att det är osannolikt att Jonas Sjöstedt kommer att fälla regeringen. Om något är det mer troligt att det är Liberalerna som kommer vackla kring Januariavtalet.

”Skulle S vackla efter hoten från vänsterhåll dras mattan under avtalet bort. När allt kommer till kritan vill partier också överleva”, skriver Sakine Madon.

28 maj
Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Liberalerna bör lägga tveksamheten bakom sig

Efter att oppositionspartierna kommit överens om att ge mer pengar till välfärden, menade många att det indikerade startskottet för ett nytt politiskt landskap. Under veckan har flera ledarskribenter fortsatt diskutera Januariavtalet som modell för majoritet i riksdagen.

Reidar Carlsson på Norrtelje Tidnings ledarsida skriver att Moderaterna och Kristdemokraterna kan komma att gå med på förslag som delvis strider mot partiernas ideologi, då viljan att fälla regeringen är snäppet högre.

”Om många av dessa (förslag) stoppas av Vänsterpartiet, i helig allians med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, har förutsättningarna för Januariavtalet fallit. Då får Vänsterpartiet stå sitt kast. Då bör Centerpartiet och Liberalerna se till att S-MP-regeringen tvingas avgå” skriver Reidar Carlsson.

Ledarredaktionen på Eskilstuna Kuriren skriver att Liberalerna måste stå upp för Januariavtalet. Trots att en stor del av reformutrymmet gick till det liberala förslaget att avskaffa värnskatten, framstår representanter för partiet ofta som tvivlande.

”Samarbeten handlar om att ge och ta, och att problematisera eller diskutera förbättringar av olika slag är inte samma sak som att alltid rikta lyset mot det som är minst gynnsamt för sammanhållningen” skriver Eskilstuna Kuriren.

Sofia Nerbrand på Hallandsposten menar att diskussionen om miljarder till välfärden har flyttat fokus bort från de stora frågorna.

”Men helheten – det höga skattetrycket och den sammantagna politiken – märks knappt i rapportering och debatt. Därför görs sällan ordentliga omprioriteringar eller välbehövliga reformer av exempelvis socialförsäkringssystemen. Detta är långsiktigt mycket vanskligt. För i omvärlden sker riktigt stora förändringar” skriver Sofia Nerbrand.

30 jan