Bevaka
Jan-Olof Jacke

Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den akuta elkrisen

Jan-Olof Jacke: ”Nu tar vi ansvar för elförsörjningen”

Allt fler företag ser elförsörjningen som en framtida risk och utmaning för både vad gäller nyetableringar och tillväxten men också klimatomställningen. Därför är det dags att ta ett rejält grepp om hela elförsörjningen, slog Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke fast när han gästade Expressen och programmet Direkt med Niklas Svensson.

– Och då menar jag både nät och effektproduktion och med vårt projekt Kraftsamling Elförsörjning ska vi gräva riktigt djupt i den här komplexa frågan.

Projektet är helt nystartat, en första presentation sker den 25 oktober, och ambitionen är att på allvar analysera och göra studier över vad som krävs för att elsystemet även i framtiden ska kunna vara en möjliggörare för ett konkurrenskraftigt, digitalt och klimatneutralt Sverige.

– Vi ska inte förenkla utan verkligen förstå de här tre områdena, effekten som kommer fram till företagen, elnäten och produktionen av el. Förhoppningen är sedan att det ska leda fram till konstruktiva förslag som kan presenteras för politiken.

Kan du redan nu säga vad regeringen borde göra?

– Nej, det vore synnerligen oklokt. Nu gör vi det här jobbet, vi vill inte gå ut och vara populistiska i det här utan vi ska skaffa oss en rejäl stabil grund för att sedan kunna gå ut med våra rekommendationer.

Energi- och klimatfrågan tog upp en stor del av intervjun och kom även in på Greta Thunberg och den uppmärksamhet som hon skapat. Jan-Olof Jacke kunde hålla med i hennes åsikt att det är dags att lyssna på experterna, likt det som Svenskt Näringsliv nu gör i fråga om den svenska elförsörningen.

– Hon är en stor kraft och engagerar ungdomar. Sen tror jag inte att vi ska backa oss in i framtiden. Näringslivet har en otroligt viktig roll för att lösa klimatfrågorna. Vi ser att de svenska företagen har de här frågorna oerhört högt upp på sin agenda. Det är ingen tvekan om att vi ligger väldigt långt fram. Därför är det viktigt att vi kommer fram till lösningar som är lokala för Sverige och som minskar våra möjligheter att konkurrera med dem som producerar exakt samma saker mindre klimateffektivt.

– Det är inte att skapa klimatnytta.

Se hela intervjun med Jan-Olof Jacke 36 minuter in i programmet.

10 okt 2019