Bevaka
Irene Wennemo

Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
Framtidens arbetsmarknad

Medlingsinstitutets nya gd: Ylva Johansson och jag är oense

Ylva Johansson var positiv till EU-lagstiftningen kring arbetsrätten, via den sociala pelaren. Det var däremot inte Irene Wennemo, som nu lämnat regeringskansliet för att bli generaldirektör för Medlingsinstitutet.

– Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det här. Men där är jag och Ylva Johansson inte överens. Det är svårt för mig att nu rangordna en person, alltså Ylva. Men jag tillhör dem som är mer bekymrad över EU:s inflytande över den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och jag vet att jag har rätt. Det är viktigt att vi tillsammans från parterna agerar för att värna den modell vi har i Sverige.

Det säger hon i en stort uppslagen intervju på Arbetsmarknadsnytt.

Hon berättar att hon har suttit i väldigt många samtal med EU-kommissionen i arbetsrättsfrågorna men även fört samtal med andra i parlamentet.

– De tycker att vår modell är problematisk, men de kan samtidigt inte peka ut att den leder till några dåliga resultat. Den levererar på alla punkter, men det stör dem. De vill heller inte ge Sverige några undantag, eftersom det kan öppna upp för andra länder som inte alls har samma goda resultat, säger Irene Wennemo.

När hon blickar framåt i sin nya roll som generaldirektör så ser hon att de viktigaste uppdragen är att bidra till fred på arbetsmarknaden och en löneutveckling som behåller konkurrenskraften globalt.

– En konkurrenskraftig lönenivå är oerhört viktigt just nu i tider av globala orosmoln. Vi har en stor industrisektor i Sverige och vi måste ha en fungerande lönebildning så vi inte prisar ut oss, säger Irene Wennemo.

19 sep
Arbetsförmedlingens framtid

Årspotten för a-kassan körd i botten – regeringen kritiseras

A-kassans pengar för 2018 tog slut redan i oktober vilket innebär att regeringen nu har börjat plocka in pengar från nästa års budget. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser inför kommande lågkonjunktur, säger Siri Steijer, arbetsmarknadsexpert på Timbro till Arbetsmarknadsnytt.

– I takt med att människor förlorar sina arbeten kommer kostnaderna för a-kassorna också att skena, säger hon.

Hon menar att den förda arbetsmarknadspolitiken går stick i stäv med statsminister Stefan Löfvens vallöfte att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, en trend som i nuläget går åt motsatt håll enligt Eurostat.

Samtidigt har Löfvens gått bet på sitt delmål om en arbetslöshet under 6 procent inför 2018.

Enligt Siri Steijer borde regeringen ha börjat lösa de strukturproblem som finns på svensk arbetsmarknad, som LAS och en trögrörlig bostadsmarknad medan chansen fanns. Inte minst med tanke på att fler nyanlända behöver få tillträde till arbetsmarknaden.

Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, medger att det skedde en prognosmiss om a-kassans tilldelning. Men till sitt försvar säger hon att man inte bör stirra sig blind på arbetslöshetssiffran. Det händer faktiskt andra positiva saker på arbetsmarknaden, hävdar hon.

– Sysselsättningen ökar och många söker sig ut på svensk arbetsmarknad. Då får man ta att arbetslösheten står och stampar ett tag, säger hon.

18 nov 2018