Bevaka
Infrastruktur

TT
De svenska krispaketen

Offentlig investeringsvilja hjälper företagen genom krisen

Korttidsarbete, statligt sjuklöneansvar, sänkta arbetsgivaravgifter och omställningsstöd till företag med minskande omsättning. Listan på ekonomiska insatser för att klara en djup och utdragen coronakris kan göras lång.

Men åtgärderna räcker inte, skriver Liberalernas Nyamko Sabuni och Mats Persson på DN-Debatt.

De anser att stimulanspaketen måste förstärkas med ytterligare investeringar som bidrar till att underlätta en återstart av ekonomin och samtidigt värnar konkurrenskraften hos svenska företag, när den akuta faran är över.

Artikelförfattarna lyfter sex förslag: De vill bland annat att statliga bolag fullföljer sina investeringar i samhällsviktig infrastruktur. ”Vi behöver bygga ut infrastrukturen med elvägar och tillgång till bredband i hela landet”, skriver Sabuni och Persson.

De slår också ett slag för att statliga myndigheter får fram aktivitetsplaner för investeringar som kan påbörjas de närmaste två-tre åren. Dessutom bör tillgången på bostäder säkras där jobben finns och svensk klimatpolitik ses över. Liberalerna är bland annat beredda att skjuta till medel för en lagringspeng för den som fångar in utsläpp.

Säkerställer vi inte att ekonomins hjul snurrar, att näringslivet fortsätter investera och att Sveriges företagare känner framtidstro, ja då finns risken att näringslivet slås sönder under pågående kris, sammanfattar debattörerna.

14 maj