Bevaka
Inflation

Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Den svenska konjunkturen

Borg: ”Oundvikligt att vi går mot en ny eurokris”


Tidigare finansminister Anders Borg larmar för att Europa står inför en oundviklig skuldkris som liknar den vid såg 2009. Det säger han till Di TV.

Han kan inte säga när det kommer att ske men pekar på grundproblemet med en vikande konkurrenskraft som stjälper den ekonomiska utvecklingen i unionen.

– Det är så stora strukturproblem i Europa och bankunionen är så illa konstruerad, så det är nästan oundvikligt att vi går mot en eurokris, säger Borg.

Vidare dömer Borg ut den europeiska bankunionen som hindrar staten från att köpa upp krisande banker och främjar en lågräntepolitik. Det öppnar upp för att EU går samma öde till mötes som Japan med låg tillväxt, hög inflation och hög statsskuld.

Sverige är inget undantag, menar Borg och lyfter bland annat hushållens skuldsättning, inte minst på bostadsmarknaden, som ett växande problem.

För att få bukt med detta föreslår han att hyresregleringen slopas eftersom den bidrar till att driva upp bopriserna och därmed skulderna.

Ett annat sätt är att minska skuldberget är att främja en kultur där hushåll går från banksparande och obligationer till aktier.

Borg oroar sig också över att lågräntepolitiken bidrar till att blåsa upp små bubblor i ekonomin.

Därmed inte sagt att Sverige, som i år uppvisar en tillväxt på 3 procent, står inför någon allvarlig kris i närtid.

Men om krediterna fortsätter att vara billiga kommer det oundvikligen att leda till en allvarlig felinvestering.

6 nov
Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
Avtalsrörelsen

LO-toppen: ”Riksbanken har ställt till så det räcker”

– Nu ska inte Riksbanken heller lägga sig i lönebildningen. Återigen – alla spelare utanför ska hålla sig borta. Låt parterna göra sitt jobb. Riksbanken har ställt till så det räcker.

Det säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, till Arbetsmarknadsnytt. Men även om han inte tycker att Riksbanken ska lägga sig i, så är han tydlig med att inflationsmålet ska vara två procent – precis det som är Riksbankens mål.

– Inflationsmålet är två procent. Det ska vara så. Börjar vi fuska med så kan vi hamna i 90-talskrisen igen.

– I det här fallet tycker jag att arbetsgivarna är intellektuellt ohederliga. Det var vårt fel att vi i mångt och mycket drev Sverige åt helvete på 90-talet. Vi försökte kompensera oss för hög inflation. Och det går ju inte. Om alla ska kompensera för en hög inflation så blir ju inflationen ännu högre och ännu högre. Samma effekt blir det ju åt andra hållet – och då får vi en deflationsspiral. Vi måste hålla en konsekvens, säger han.

I sin roll som LO:s avtalssekreterare ska Torbjörn Johansson leda den så kallade LO-samordningen, där de 14 förbunden ska komma överens om prioriteringar i den kommande avtalsrörelsen. Hur samordningen går till vill han inte gå djupare in på, men det är ingen kvalificerad gissning att det ibland kan gå hett till när 14 emellanåt ganska olika intressen ska enas under en flagg.

Finns det några extra svåra nötter att knäcka när det gäller märket i år?
– Nä, det är ju samma som vanligt, egentligen. Till syvende och sist handlar det ju om en intressevägning åt ena eller andra hållet. Man kan ha väldigt mycket brösttoner på bägge sidor, men svensk industri går ju inte under och arbetstagarna blir inte helt utarmade på en halv procent upp eller ner. Man försöker hitta en balans, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Men fullt så enkelt är det inte. Torbjörn Johansson är tydlig med att ha inte tycker att någon ska gå ut i förväg och kräva olika saker.

– I regel är det per definition dåligt. Det gynnar inte avtalsrörelsen.

27 sep