Bevaka
Hoten mot välfärdsföretagen

Hoten mot välfärdsföretagen

Hotas av massnedläggning – tusentals kan bli utan förskoleplats

Fristående förskolor i Göteborg flaggar för massnedläggningar. Kommunens nya regler slår framför allt mot föräldrakooperativen. Nu riskerar tusentals barn att stå utan förskoleplats efter årsskiftet. ”Sanslöst”, säger Mathias Reman, ordförande i föräldrakooperativet Grodden.

Den nya resursfördelningsmodell som Göteborgs stad har beslutat om kan innebära dödsstöten för många fristående förskolor om den införs vid årsskiftet. För föräldrakooperativ hotar en massnedläggning och uppemot 5 000 barn, nästan 20 procent av barnen i förskoleålder, riskerar att stå utan förskola nästa år, varnar branschorganisationen FSO Fria förskolor.

Över 40 förskolor har redan flaggat för att de tvingas lägga ned under det första halvåret 2019, uppger FSO. Mathias Reman, ordförande i föräldrakooperativet Grodden, bekräftar den mörka bilden.

– Vi har en buffert i kassan, men över tid överlever vi inte. Har vi tur kanske vi kan klara oss ett år. Faktum är att hela kooperativformen kommer att försvinna om kommunens regler realiseras, säger han.

Resursfördelningsmodeller inom förskolan finns i alla kommuner och enligt skollagen är det kommunens budget som avgör bidragets storlek. Ersättningen i Göteborg bygger i dag på kommunens genomsnittskostnad per barn, och enligt Mathias Reman fungerar modellen bra trots att kooperativen får lägre ersättning för sina heltidsbarn, jämfört med kommunala förskolor.

– Vi vet i december vad vi har att röra oss med under året, vilket är en förutsättning för den ekonomiska planeringen, säger han.

Men nu väntar drastiska förändringar som kan omkullkasta hela verksamheten. Istället för ett genomsnittsbidrag från kommunen ska den nya ersättningsmodellen bygga på föräldrarnas sysselsättning och den faktiska vistelsetiden för barnen, förklarar Mathias Reman.

– Om en förälder blir arbetslös så kommer barnet att förlora sin heltidsplats och vår ersättning kan då halveras från en dag till en annan. Det gör det omöjligt att planera långsiktigt. På samma sätt drabbas vi om föräldrar blir föräldralediga. Har vi otur blir många arbetslösa och föräldralediga samtidigt, säger han.

– Med en lågkonjunktur i sikte minskar inte direkt oförutsägbarheten, fortsätter han.

Även barnens ålderskategorier har ritats om och enligt FSO kommer ersättningen för vissa barn att kapas med drygt 60 procent, vilket blir svårt för förskolorna att parera.

Förskolan Grodden har en avdelning med 17 barn och lokalerna rymmer inte fler. Att fylla på med fler barn om någon eller några föräldrar blir arbetslösa är alltså inte möjligt, betonar han. Barnen är ju fortfarande där, om än på deltid.

– Större förskolor kan flytta barn mellan avdelningar, men så kan inte vi göra. Det enda som händer är att vi plötsligt får mindre pengar. Vi kommer tvingas till hastiga uppsägningar och på sikt blir det ohållbart, säger han. 

– Lika lite som kommunen kan vi förutse när en förälder blir arbetslös. Men skillnaden är att kommunala förskolor kan gå med underskott, fortsätter han.

Grodden har tre pedagoger, en kock och ytterligare en resurs anställd på dagtid. På kvällar och ledig tid hjälper föräldrar till med allt från bokföring, löneadministration, renoveringar och så vidare. Tanken är att kapa kostnader, så att pengar kan satsas på barnen.

– Istället för att betala städbolag städar vi själva och eventuella överskott återinvesteras i verksamheten. Vi driver det här för barnens skull, säger han.

Därför är det extra tråkigt att just barnen drabbas när många förskolor tvingas lägga ned, anser han.

– Informationen har varit under all kritik. Kooperativen nämndes inte när förslaget togs fram, och tjänstemännen har tigit om konsekvenserna. Många av oss kooperativ förstod inte vad som var på gång och hur hårt det skulle drabba oss. Det tog några månader att inse betydelsen, säger han.

FSO har uppmanat sina medlemmar att informera barnens föräldrar så att de i god tid kan ställa sig i den kommunala kön för förskoleplatser.

– Vår uppmaning må låta drastisk, men för barnens och vårdnadshavarnas bästa måste vi se till att de inte står utan förskoleplats när kommunen har tvingat våra medlemmar att stänga, sa Mimmi von Troili, vd för FSO, nyligen i ett pressmeddelande.

Samtidigt är bristen på förskolor och lokaler i Göteborg påtaglig, och köerna ringlar långa till de kommunala förskolorna. Enligt en kartläggning av stadsledningskontoret från förra året behöver kommunen 470 nya förskoleavdelningar för att få ned storleken på barngrupperna.

– Att kommunen i det här läget tänker så kortsiktigt är sanslöst, säger Mathias Reman.

11 okt 2018