Bevaka
Hemnet

Budpremien över tid Infront/Direkt
Den turbulenta bomarknaden

Allt hetare budgivningar – priserna drar iväg

Budgivningar på bostadsrätter har återigen blivit hetare och särskilt i Stockholm drar priserna iväg, visar siffror från Hemnet.

Strax före boprisfallet hösten 2017 var budpremien – skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset – upp mot 15 procent. Därefter störtdök den hela vägen ner till noll.

– Sedan har vi sett en stadigt ökande trend och vi är nu på den högsta nivån sedan oktober 2017, säger Hemnets talesperson Staffan Tell till Direkt.

Tell tror att de stigande budpremierna speglar en starkare bostadsmarknad. Men premien speglar också kulturen på marknaden, till exempel om mäklare sätter alltför låga utgångspriser. I Stockholm, och särskilt i innerstaden, har budpremierna stuckit iväg. I Skåne är de kvar nära noll.

I augusti var budpremien på bostadsrätter 5,4 procent i hela Sverige, upp från 3,5 procent samma månad i fjol. I Stockholms län har budpremien stigit till 8,1 från 5,3 procent och i Stockholms innerstad till 9,2 från 7,4 procent. I samtliga fall är budpremien den högsta sedan september eller oktober 2017.

– Vi ser en högre budpremie i Stockholms län och en ännu lite högre i innerstaden. Delvis handlar det om olika kultur. I Skåne är det mycket vanligare med accepterat pris. Trots att vi nu har en ganska het bostadsmarknad i Skåne återspeglas det inte i mer budgivningar. Det skulle jag säga beror på skillnad i hur marknaden fungerar, säger Staffan Tell.

I Skåne var budpremien 2,6 procent i augusti, upp från 1,8 procent i augusti 2018.

– Det skulle jag säga beror på skillnad i hur marknaden fungerar, säger Tell till Direkt.

13 sep 2019