Bevaka
Helena Lindahl

Foto:  Ruud, Vidar/TT
Skogen och miljön

”Kommer regeringen åter att svika skogsägarna?”

”Snart ska EU sätta sina referensgränser för avverkningen av skog. Frågan är om miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) äntligen kommer stå upp för det svenska skogsbruket, eller om regeringen återigen kommer svika svenska skogsägare”, skriver Emma Wiesner (C), kandidat till EU-parlamentet och riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) i en debattartikel i ATL.

Enligt Wiesner och Lindahl kunde svensk skog bli en exportsuccé för att den som äger marken också har rätt att bruka den. ”Skogsägarna har sett till att vi nu har mer skog än någonsin förr, att den är av god kvalité och att miljöer med höga naturvärden skyddas”, skriver de.

Wiesner och Lindahl skriver om LULUCF-förordningen som säger att varje EU-land ska sätta en referensnivå för sin skogsavverkning. ”Nivån fungerar som ett tak för hur mycket skog som får avverkas i landet utan att det ska räknas som ett utsläpp av växthusgaser”, skriver de och tillägger att regeringen har drivit att max 90 procent av tillväxten av den produktiva skogen ska få avverkas.

Riksdagen körde över regeringen i den frågan, skriver debattörerna, eftersom riksdagen ansåg att referensnivån borde vara den högsta möjliga hållbara. Men ännu måste EU-kommissionen godkänna Sveriges förslag till referensnivå.

Om EU-kommissionen tycker att den lägre nivån ska gälla måste miljö- och klimatminister Isabella Lövin göra allt hon kan för att EU-kommissionen ska ändra sig, skriver Wiesner och Lindahl. ”Tyvärr har ministern ännu inte kunnat svara på när hon ska meddela EU-kommissionen Sveriges linje, eller var hon kommer göra om de vill begränsa skogsbruket ytterligare”.

19 mar