Bevaka
Hamnkonflikten

TT
Hamnkonflikten

Nu börjar hamnkonflikten slå mot basindustrin

Nu larmar den svenska basindustrin och svenska exportföretag för att hamnstrejken får allvarliga konsekvenser.

Det skriver Arbetsmarknadsnytt.

Den senaste tiden har en rad varsel med följande spegellockouter stört arbetet i hamnarna. Och fler varsel är på gång.

Exporterande företag drabbas redan då ett varsel läggs. Planeringen störs kraftigt när företagen inte vet när eller hur de kan frakta sina varor.

Det säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

– Det leder till försenade leveranser, långa transportsträckor och ett minskat förtroende hos kunderna. Det är oerhört allvarligt. Det är klart att konflikten påverkar oss negativt när transportflödena inte funkar.

Han menar att det är bråttom med att få lagstiftning på plats som stoppar den här typen av konfliktåtgärder. Ett fackförbund ska inte kunna genomföra konflikter år efter år, trots att det finns ett kollektivavtal i hamnarna.

Även om sådan lagstiftning kan vara på väg, går det för långsamt, menar Per Hidesten.

– Under tiden måste den svenska modellen fortsätta gälla och upprätthållas, även i förhållande till Hamnarbetarförbundet, konstaterar han.

Även Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson håller med om att konfliktläget i Sveriges hamnar inte alls är bra.

– Vi har inte haft arbetsfred i hamnarna på 40 år. Det är ett allvarligt läge med konflikten. Det riskerar att leda till mycket allvarliga konsekvenser för många företag, men också för svensk ekonomi.

På frågan om det finns en möjlighet att få lagstiftningen på plats snabbt kan hon inte ge något närmare besked.

– Det är för tidigt för mig att svara på det, för det beror helt på remissutfallet och jag har inte fått någon dragning på det ännu. Så det beror på om man behöver göra förändringar efter remissomgången. Det påverkar ju tidsplanen. Jag måste återkomma till den frågan, konstaterar Ylva Johansson

13 feb
Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
Hamnkonflikten

Transport: Det finns ingen plats för Hamnarbetarförbundet

Konflikten i Sveriges hamnar har nu pågått i flera veckor och nu sätter fackförbundet Transports avtalssekreterare, Peter Winstén, ned foten.

Han konstaterar att det inte finns plats för två konkurrerade förbund i Sveriges hamnar. Det skriver Transportarbetaren.

Anledningen är att LO-förbundet Transport med 1 600 medlemmar är det förbund som under hela sin livstid tecknat avtal med arbetsgivarna i Sveriges hamnar.

Hamnarbetarförbundet (HF) har å sin sida varken avtal eller fredsplikt och har därför kunnat strejka lite som det vill.

Nu gäller HF:s strid ett ett eget avtal. Eller möjligen en trepartsmodell där båda hamnfacken förhandlar tillsammans mot arbetsgivaren, vid samma bord.

Det är inte aktuellt för Transport och Peter Winstén.

– Stuveriavtalet är komplicerat och bygger på att det kompletteras med lokala överenskommelser i de olika hamnföretagen. Som det är i dag har vi tillräckligt med problem med arbetsgivarna, utan att tvingas blanda in en tredje part.

Han menar också att strejken inte på något sätt hjälper de svenska hamnarbetaren, utan tvärtom stjälper dem.

– Konflikten drabbar svenska hamnarbetare, den drabbar svensk import och exportindustri och i förlängningen riskerar den att drabba även klimatet om fler transporter flyttas över på väg.

Peter Winstén understryker också betydelsen av ett avtal per arbetsplats.

– På hela arbetsmarknaden strävar fackföreningsrörelsen efter att ha ett fack och ett avtal på varje arbetsplats. Det är för att arbetsgivarna inte ska kunna spela ut de anställda mot varandra. Praxis är också att först tecknade avtal gäller.

13 feb