Bevaka
Hälsingland

Mostphotos
Hoten mot äganderätten

Avverkningsförbud tvingar skogsföretagare till Arbetsförmedlingen

Anders Göransson, skogsägare och heltidsskogsbrukare i Hälsingland, har fått avverkningsförbud för sin skog två gånger inom loppet av två år.

Det skriver tidningen Land Skogsbruk.

”Jag kan ju inte fortsätta att bedriva skogsbruk när jag får förbud hela tiden. Jag får hela min månadslön från skogen. Nu får jag skriva in mig på arbetsförmedlingen och försöka hitta ett annat jobb. Jag tänker inte sitta med armarna i kors och vänta på att Kronofogden ska komma, säger Anders Göransson,” till tidningen.

”Man trodde i sin enfald att sådana myndighetsbeslut bara förekom i diktaturer. De stjäl egendom. Sverige har blivit den nya Sovjetstaten”, fortsätter han.

Det senaste avverkningsförbudet gäller 10 hektar slutavverkningsmogen granskog som skulle ge honom en intäkt på 900 000 kronor. Istället riskerar han 1 miljon kronor i böter om han skulle avverka.

Anders Göransson är mycket besviken på Skogsstyrelsen.

”Jag har räkningar att betala och Skatteverket kräver sina inbetalningar varje månad. Till det får jag i dagsläget ta av mina reserver”, säger han.

Enligt Land Skogsland är Anders Göransson inte den enda skogsägaren i området som förbjudits att avverka skog.

Även hans grannar, Helene och Lars-Göran Löfgren, har fått avverkningsförbud för sin skog.

Det ligger också tre stycken fall om avverkningsförbud för tre skogsägare som väntar på avgörande i Mark- och miljödomstolen sedan de återförvisats dit av Mark – och miljööverdomstolen. Dom väntas till hösten.

Skogsstyrelsen motiverar sitt beslut med att tillgängliga skogsdata visar att arealen skog i området med liknande egenskaper är starkt begränsad. Det betyder att lavskrikan har dåliga förutsättningar att etablera nya revir i närområdet.

Därför blir slutsatsen att avverkningen ska förbjudas med hänvisning till Artskyddsförordningen, skriver Skogsstyrelsen i beslutet rapporterar Land Skogsbruk.

4 jul 2018