Bevaka
Hållbarhet

Klimatomställningen

Svenskt Näringslivs hållbarhetschef: ”Miljötillstånden är ett hot mot omställningen”

För att det svenska näringslivet ska ha en chans att klara av netto noll målet 2045 krävs det att näringspolitiken levererar.

Det säger Lina Håkansdotter, Svenskt Näringslivs nya avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur till tidningen Aktuell Hållbarhet.

”Sverige har extremt goda förutsättningar. Vi har en råvarusituation, ett energisystem och en bioindustri som gör att vi absolut kan ta oss dit. Vi har också en välutbildad befolkning och ett innovationsklimat på det här området som ger oss fördelar framför andra”.

För att klara av den utmaningen är det dock av högsta vikt att lösa miljötillståndsfrågan. Det handlar om långa rättsprocesser som skapar stor osäkerhet och som kan leda till uteblivna investeringar.

Istället ägnar sig politiken åt en tämligen meninglös symbolpolitik, menar Lina Håkansdotter.

”Frågan är komplicerad och det finns mycket målkonflikter i den. Därför tar man inte i den och det är förstås fel och frustrerande för de företag som drabbas. Istället smäller man till med saker som elcykelpremie, kemikalieskatt och skatt på plastpåsar. Det är inte dessa åtgärder som sätter fart på den omställning som måste till”, säger Lina Håkansdotter till Aktuell Hållbarhet.

I intervjun lyfter hon även fram Svenskt Näringslivs arbete med projektetet, Kraftsamling elförsörjning, som handlar om att säkerställa ett konkurrenskraftigt och leveranssäkert elsystem till 2045.

10 mar
FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Ledarsvepet

Ledare: Rut är fortfarande nödvändigt

13 år efter införandet av Rut-avdraget, har en ny debatt om reformens vara eller icke vara väckts till liv. Anledningen är en granskning från Riksrevisionen, som visar på att effekterna av avdraget är mindre än förväntat.

Ledarredaktionen på Barometern lyfter att målen med Rut, så som ökade skatteintäkter och fler jobb till utlandsfödda har uppfyllts, men inte i den utsträckning som förväntades. Reformen var dock fortfarande nödvändig.

”Att ge förutsättningar för att få ihop livspusslet under de år när det är som svårast, och ge möjlighet för de äldre att bo kvar i sina hus även när orken att städa minskar är värden som kanske är svåra att sätta siffror på” skriver Barometern.

Jacob Sidenvall på Smålandsposten instämmer med att RUT har haft positiva, men inte revolutionerande effekter. ”Är det rimligt att även personer som inte utnyttjar Rut-avdraget är med och betalar för det via skatten?” frågar han sig och lyfter att politiker ofta utgår från idealbilder om sina reformer.

”Det är viktigt att granskningar som denna leder till eftertanke och uppföljning, men framför allt anpassning av kommunikationen så att den stämmer med verkligheten” skriver Jacob Sidenvall.

Ledarredaktionen på Eskilstuna-Kuriren menar att kritikernas argument inte är hållbara.

”Sedan avdraget infördes 2007 har svartarbetet minskat och i de barnfamiljer som köper städning har inkomsterna ökat mer än i liknande hushåll (inte minst bland kvinnor). Vidare har de utrikes födda som verkar i rutbranschen fått bättre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden än jämförelsegruppen” skriver Eskilstuna-Kuriren.

20 feb